nieuws

Samen bouwen aan (voor)tuinen

Natuur & Mens vzw is een onafhankelijk collectief van experten uit het brede werkveld.
Vanuit een gedeelde visie streven ze naar een duurzaam evenwicht tussen plant, mens en dier: een gezonde, leefbare omgeving met de natuur als bondgenoot. Eén van de concepten die Natuur & Mens naar voor schuift is samen bouwen aan tuinen. Het geheel aan privétuinen neemt +/- 20% van de totale oppervlakte aan woonkernen in en is daarmee een immense hefboom richting een duurzame samenleving in zowel ecologische, sociale, culturele en/of economische zin: meer bespeelbaar groen, een grotere biodiversiteit, meer sociale cohesie en interactie tot de publieke ruimte… Onze voortuinen bij uitstek kunnen mits een andere invulling de leefbaarheid van onze straten aanzienlijk vergroten.

Rechtsboven een typisch beeld van een recent verkavelde wijk in een Vlaamse dorpskern: saai en doods! Natuur & Mens streeft naar een geheel van voortuinen: groen, levendig en uitnodigend. Mensen moeten beseffen dat hun tuin deel uitmaakt van een groter geheel.
Meer lezen…

nieuws

FRACTALE MEETKUNDE

Veel natuurverschijnselen vertonen onregelmatige of zelfs chaotische vormen die we niet met traditionele meetkunde kunnen analyseren – bijvoorbeeld de vorm van een wolk, de vertakkingen van een boom en de zigzagvorm van een bliksemschicht.

We kunnen inzicht krijgen in al deze ogenschijnlijk toevallige vormen met behulp van het revolutionaire concept van de fractale meetkunde – een nieuwe manier om naar de wereld te kijken gebaseerd op de theorie dat het geheel het deel bevat en het deel het geheel.

Deze wiskundige theorie kent talrijke praktische toepassingen – in de geologie is ze onmisbaar, in de geesteswetenschappen stelt ze ons in staat om de ontwikkeling van de demografie beter te begrijpen,…

Deze schijnbaar onregelmatige vormen worden fractals genoemd en zijn onderhevig aan vaste regels. Fractals zijn eindeloos fascinerende kunstmatige landschappen die overal om ons heen aanwezig zijn.

FRACTALE MEETKUNDE – EEN NIEUWE KIJK OP DE WERELD

Maria Isabel Binimelis Bassa

nieuws

Leo Van Broeck versus Rik Torfs

Deze twee zwaargewichten bekijken de huidige uitdagingen rond milieu, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid door hun eigen ‘groene’ bril.

“Vreemd toch dat mensen die beweren van de natuur te houden, vinden dat we dicht bij elkaar in de stad moeten wonen.”     Rik Torfs, Twitter, 3/12/2017

“Nu nog vrijstaand bouwen is crimineel”     Leo Van Broek, Knack, 5/12/2017

“Waar ik het dan weer lastig mee heb is dat je iemand die nog vrijstaand zou bouwen meteen een crimineel noemt. Ik vind dat eerder iets voor mensenhandelaars of terroristen bijvoorbeeld, ik zou daar wat voorzichtig mee omspringen”     Rik Torfs, Radio 1, 6/12/2017

Lees meer Quotes

nieuws

Beervelde 6, 7 en 8 Oktober 2017

De tuindagen van Beervelde.
In oktober is de herfst in het land. Overal blaadjes. De mooiste tinten geel, oranje en rood. Het korten van de dagen. Tijd van vruchten, bessen, paddenstoelen en pompoenen. De ideale periode voor lange boswandelingen of een bezoekje aan een arboretum, een park of botanische tuin. Bezoek daarom dit jaar zeker de tuindagen van Beervelde. De prachtige omgeving, een unieke landschappelijke tuin in het grafelijke kasteeldomein, ligt in het hart van de Oost-Vlaamse bloemenstreek. De tuindagen van Beervelde is een event voor de echte ‘diehard’ planten- en tuinliefhebber. Menigeen gaat er op zoek naar planten die elders moeilijk of niet te vinden zijn, komt er genieten van een totaalbeleving, proeft er van culinaire streekproducten of vindt er informatie en ontdekt er iets nieuws. Dit jaar draait alles trouwens rond het thema van de paddenstoel.

Natuur & Mens onderzoekt.
Helemaal in het teken van de paddenstoel (fungus) en de natuur trekt Natuur & Mens met een unieke ‘kijk en geur’ test naar de tuindagen van Beervelde. Lees Meer

tuindagen-beervelde-fungi-test

nieuws

Hoe zorgen we voor een leefbaar Vlaanderen in toekomst?

Hoe ziet onze openbare ruimte er in de toekomst uit?
Hoe garanderen we leefbaarheid voor mens én natuur?
Wat verwachten burgers van een overheid?
In welke mate hebben ze zelf ook een verantwoordelijkheid?

Natuur & Mens vzw polste tijdens de studiedag Publieke Ruimte naar de mening en ideeën van bezoekers. Het vierde Congres Publieke Ruimte vond plaats op 30 maart 2017 in Mechelen. Het congres is een vaste waarde voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten.


nieuws

Ontwerprichtlijnen voor een ‘gezonde’ omgeving

In tegenstelling tot de uitgebreide wetenschappelijke kennis over de voordelen van een groene omgeving, zijn er weinig concrete richtlijnen voorhanden om de theorie om te zetten naar de praktijk. Daarom schreef Sara Adriaensen, master in de klinische psychologie, samen met tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen, de trilogie; OVER Groen & Gezondheid.

  • de voordelen van natuur – deel één; een overzicht van de bestaande (wetenschappelijke) studies omtrent de voordelen van natuur voor de gezondheid en het welbevinden van de mens.
  • ontwerptips en richtlijnen voor de groene ruimte – deel twee; richtlijnen en ontwerptips om de groene omgeving in te richten zodat ze een maximaal positief effect heeft op onze gezondheid en ons functioneren.
  • natuur en psychische stoornissen – deel drie; wat kan natuur doen voor (psychische) stoornissen zoals; ADHD, autisme, dementie, obesitas, depressie & burn-out. Hoe richt je een groene omgeving best in voor mensen met deze problemen.

nieuws

Archiefbeelden Ronde van Vlaanderen bewijzen klimaatverandering

Bomen op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen dragen in de loop van de voorbije 36 jaar steeds meer bladeren en bloemen op de dag van de koers. Dat ontdekten thesisstudente Lisa Van Langenhove en haar begeleiders, toen ze de archiefbeelden van de VRT bestudeerden. Ze vergeleken de beelden van bomen op maar liefst twaalf hellingen van het parcours tussen 1980 en 2016. Volgens professor De Frenne viel het op dat de bomen vóór 1990 zelden al bladeren hadden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Na 1990 stonden verschillende boomsoorten, zoals magnolia’s, meidoorns, haagbeuken en berken, wel al in blad. De onderzoekers zeggen dat de oorzaak van die evolutie bij de klimaatverandering ligt. Op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen stegen de temperaturen met maar liefst 1,5° Celsius sinds 1980.

Een vroege lente mag dan wel heerlijk lijken, de gevolgen voor de natuur zijn dat helemaal niet. Als de bomen vroeger in bloei staan en sneller bladeren dragen, betekent dat ook dat er meer schaduw is. Dat zorgt voor heel wat problemen in de natuur: bloemen krijgen geen kans om te bloeien, waardoor insecten geen nectar vinden en vogels geen voedsel. “Voor sommige soorten is dat goed nieuws. Sommige bomen gaan meer groeien en meer hout produceren. Voor dieren en planten die onder bomen groeien, betekent het slecht nieuws”, aldus De Frenne.

Bron: De Redactie

nieuws

Projectoproep: Natuur in je Buurt

‘Natuur in je Buurt’ ijvert voor meer en betere natuur dicht bij de mensen. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer groen in steden en gemeenten zorgen. Vaak wordt op die plaatsen voor steen of beton gekozen. En dat kan anders. Ontwikkelt uw gemeente een vernieuwend groenproject? Dien dan uw dossier in. Per provincie komen twee laureaten in aanmerking voor een subsidie van 50.000 euro. Daarnaast wordt één Vlaamse laureaat geselecteerd voor een subsidie van 250.000 euro. Lees meer via www.natuurenbos.be/projectoproep-groen.

nieuws

DE IMPACT VAN PUBLIEKE RUIMTE OP ONS FUNCTIONEREN.

Tijdens het vierde Congres Publieke Ruimte in Mechelen, een vaste waarde voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten, spraken Pepijn Verheyen en Sara Adriaensen van Natuur & Mens over de impact van (publieke) ruimte op ons functioneren.

  • Hoe beïnvloedt een (publieke) ruimte ons welzijn?
  • Welke voordelen kunnen we koppelen aan een juist ruimtegebruik?
  • Zijn er richtlijnen om onze (publieke) ruimte in functie van ons welzijn correct in te richten?

Lees het verslag…

natuur-en-mens-lier-pepijn
Een beeld van hoe
de markt van Lier er zou kunnen uitzien volgens Natuur & Mens vzw. Leefbaar en uitnodigend.