Het belang van flora

De waarde van Flora.
Dat planten een cruciaal aandeel hebben in het ‘levensvatbaar’ zijn van onze aarde lijken we af en toe te vergeten. Mens en dier zouden onmogelijk kunnen overleven zonder de hulp van deze organismen. Net zoals mens en dier zich aanpasten aan regio’s/gebieden op aarde zo geschiedde ook met planten. Planten vormen immers het kader waarin verdere ontwikkeling van leven mogelijk is. Zo ontstaan er op onze wereldbol verschillende zones, elk met hun eigen specificaties en bepalende factoren. De systematische inventarisatie van alle taxa van planten in een bepaalde gebied of een bepaald tijdperk (een soort verzamelnaam dus) benoemen we als Flora. Wanneer we het hebben over de waarde van Flora bekijken we welke planten geordend volgens; familie, geslacht, soort, ondersoort, variëteit, betekenis kunnen hebben in een bepaald gebied. Elke plant heeft immers karakteristieken die bijdragen aan de leefbaarheid van een omgeving. De juiste plant op de juiste plaats zouden we kunnen stellen. Hoe meer de plant betekent op ecologisch, economisch, sociaal, milieugericht,… vlak hoe groter de waarde.

flora-plantenmigratie-world-map

Flora op de kaart.
Willen we met de waarde van Flora aan de slag kunnen gaan dan kijken we best welke eigenschappen van belang zijn en implicaties hebben op de leefbaarheid. Als mens pasten we onze omgeving immers stelselmatig verder aan. Dit is zeer duidelijk in steden en dorpskernen. Wat we echter niet mogen vergeten is dat zelfs kanalen, weiland, bossen, duinen,  nieuwe natuurgebieden,… in weze ‘kunstmatig’ zijn. Dit keer vormt de omgeving dus niet de mens maar vormt de mens zijn omgeving. Een antwoord op de leefbaarheid van onze habitat is gerelateerd aan de impact van deze wijzigingen, door menselijk toedoen, en de daaraan gekoppelde Flora. Streven we naar een verdere positieve evolutie van de mens? Erkennen we het belang van een goede en zorgende habitat? Durven we waarde koppelen aan groen en dit vertalen in een economisch model? Zijn we bereid acties te ondernemen ten behoeve van toekomstige generaties? Er zijn slechts twee antwoorden; ja en nee. Ja, vereist actie. Nee, impliceert op basis van alle gerelateerde studies, een dramatische verandering.

Het engagement van Natuur & Mens.
Met het concept ‘het belang van Flora‘ willen we het belang van plantengroepen sterker op de kaart zetten.
Enkele voorbeelden van projecten die in deze categorie thuishoren:

  • waardevolle plantengroepen in kaart brengen
  • tuin te koop (waarde van planten in onze tuin bepalen)
  • de Vlaamse plantencatalogus
  • openbare ruimte als kwekerij
  • publieke ruimte als arboreta
  • Onze wijk, gezonde wijk
  • planten als communicatiemiddel met onze omgeving

Trees Near You By Brett Camper
Trees Near You helps you learn about more than 500,000 trees that live on New York City sidewalks. For any area of the city, from block to borough, you can see the different species that live there, and measure the environmental (and monetary!) benefits that these trees provide.

 

Samen met andere organisaties en verenigingen engageert Natuur & Mens zich om het belang van Flora te duiden. Vanuit de verschillende disciplines zullen we verder samenwerken in multidisciplinair verband aan een maatschappij waarbinnen flora start bij planten. Rekening houdend met het natuurherstellend vermogen van planten. De plaats die ze zelf opeisen en de erkenning die ze verdienen.

Interesse? Contacteer Natuur & Mens.