Landschapsontwikkeling

Wat verstaat natuur & mens onder landschapsontwikkeling?
Onder landschap verstaan we bijvoorbeeld een rivierenlandschap, akkers en bossen, de duinen,… Landschap is geen straat, gevel, moestuin,… een stad of een deel van een stad zijn. Landschapsontwikkeling gaat wat ons betreft over het creëren van nieuwe landschappelijk waardevolle gebieden en het verbeteren of samenbrengen van bestaande. Deze is zo opgebouwd dat ze een natuurlijk en milieugericht karakter heeft en het toelaat mens, dier en plant, die dit landschap respecteert, een plaats te bieden. Dit landschap is dan ook voldoende dynamisch, toegankelijk, esthetisch en duurzaam. De natuurlijke opbouw en het gebruik van ruimte bepaalt de leesbaarheid, de manier waarop we het landschap beleven en onthouden. Een waardevol landschap bevat voldoende positieve stimuli en mist storende elementen. Het is een plaats waar rust en harmonie wet zijn.

natuur-&-mens-landschapsontwikkeling-landchap

Natuur & Mens stelt zich bij landschapsontwikkeling tot doel:

  • Een concept neer te zetten dat kwalitatief hoogwaardig is en respect toont voor de bestaande en toekomstige fauna en flora.
    Rekening houdend met het belang van de wisselwerking en wederzijdse voordelen tussen plant, mens en dier.
  • Experten te engageren die samen werken aan een ‘weerbaar’ landschap. Een omgeving die voldoende draagkracht heeft en flexibel is om als duurzaam te kunnen worden gezien.
  • Een landschapsfilosofie uit te werken voor het betrokken gebied. Rekening houdend met de principes van een ‘evidence based design environment’.
  • Te kiezen voor een ethisch concept.
  • De identiteit van de plek te waarborgen en indien mogelijk nog te versterken.

Waarom vinden we landschapsontwikkeling belangrijk?
Of het nu gaat over behoud van een bestaand landschap of vorming van een nieuw landschap, publiek of privaat, elk type (groene) omgeving is voor Natuur & Mens vzw belangrijk. Het landschap is immers de plaats waar symbiose tussen natuur en mens centraal staat. De denker, waarnemer, gebruiker wordt er onderdeel van zijn omgeving. Dieren en planten kunnen er gemeenschappen uitbouwen en/of migreren. Hierdoor worden deze gemeenschappen sterker wat de kans op overleving en aanpassing aan klimaatwijziging vergroot. Dit maakt landschap zo belangrijk, zelfs noodzakelijk. Wanneer een landschap qua opbouw ideaal is, met voldoende open (bijvoorbeeld een graszone) en gesloten zones (bijvoorbeeld een aantal bomen in groep) dan zijn er automatisch voldoende garanties op leven en overleven.

Binnen Natuur & Mens spreken we dan ook over landschapsontwikkeling vanuit (onze) natuur.