Anti-hitte-eilanden

Warmte door verstedelijking.
Onderzoek leverde intussen overtuigend bewijs voor de hogere temperaturen in verstedelijk weefsel. Dit fenomeen kreeg de naam urban heat island effect (UHI) of hitte-eiland effect. We stellen vast dat temperatuursverschillen tot 4°C geen unicum zijn tussen stad en omgeving. Door de bevolkingstoename en het concentreren/wonen van mensen op kleine oppervlakten neemt de hitte-eiland druk verder toe. Een van de toekomstige uitdagingen voor stad en gemeente zal dan ook te maken hebben met het zoeken naar oplossingen voor dit fenomeen. Belangrijke oorzaken zijn de captatie van energie (zon, allerhande stralingswarmte en wrijving) en het gebrek van acclimatiserende factoren. Bij het gebruik van donkere materialen en materialen van hoge dichtheid neemt de warmte toe. Planten verwerken energie en acclimatiseren hun directe omgeving en daardoor neemt warmte af.

hitte-eiland-effect

De gevaren van ‘stadswarmte’.
Wat zijn nu de gevolgen van het hitte-eiland effect op onze stad en het verstedelijkt weefsel?
Is de evolutie dramatisch of kunnen we spreken van een overdreven bezorgdheid?
Wat stellen we vast wanneer we stedelijk verdichte zones vergelijken met meer landelijke zones?

  • Een verhoogde materiaalmoeheid binnen verstedelijkt weefsel.
  • Een afname van de arbeidsproductiviteit binnen verstedelijkt weefsel.
  • Een toename van agressie bij hogere temperaturen.
  • Een hoger sterftecijfer.
  • Een verhoogde schadelijk effect door fijnstof.
  • Meer ademhalingsproblemen binnen verstedelijkt weefsel.
  • Verlaagde luchtcirculatie.
  • Stijgende gezondheidsproblemen binnen verstedelijk weefsel
  • ….

Dit is uitermate zorgwekkend. Verstedelijkt weefsel, dat valt onder de status hitte-eiland is; slecht voor de volksgezondheid, is verlieslatend vanuit economisch perspectief, is kortom nefast voor onze aarde.

hitte-eiland-effect-stad-belgie
bron: European Environment Agency

Het concept anti-hitte-eilanden.
Biedt de groene of natuurlijke stad een antwoord op de huidige problematiek? Natuur & Mens engageert zich dit uit te zoeken. Het concept anti-hitte-eilanden vormt de basis voor verschillende projecten. In teamverband werken we met diverse experten oplossingen uit. Gaande van toepassingen voor individuele ingrepen (zoals balkon- dak en muurtuinen) tot richtlijnen voor onze overheid  en onze maatschappij. Vanuit het publieke standpunt kunnen kwalitatieve groene zones worden (her)ingericht; de zogenaamde cool-down zones. Natuurlijke linten, groene corridors en ademende architectuur (architecturale symbiose met levende materialen); zijn maar enkele mogelijke voorbeelden binnen zo ‘n toekomstig beleid.

Interesse of zelf een interessant project? Contacteer Natuur & Mens.