Tuinontwerp

Niet enkel ontwerpen met kennis van zaken, maar ook met gevoel!

In natuur & mens stijl

Gezien we experten zijn in het natuurdomein zijn onze tuinontwerpers bij Natuur & Mens automatisch stuk voor stuk geselecteerd op echte liefde voor natuur. Het onderscheid tegenover andere ontwerpers is de verhoogde aandacht voor het inzetten op soortenrijkdom, ecologie en het maken van een doordachte duurzame plantenkeuze met de focus op natuurlijke karakteristieken. Oog hebben om handig gebruik te maken van de kracht van natuur, zo zou je kunnen stellen. Met die passie komen we bij Natuur & Mens tot tuinen die niet alleen gewoon mooi, maar ook een goed functionerend en stabiel ecosysteem zijn. Het is overigens de visie van Natuur & Mens om te kiezen voor natuur die gezond kan zijn. Binnen een tuinontwerp is dat zorgen voor natuur die kansen biedt aan alle soorten; dat zijn zowel micro-organismen, paddestoelen als planten en dieren. Met doortastende keuzes kunnen we met de tuinontwerpers uit het experten-team van Natuur & Mens de meest veerkrachtige natuurlijke omgeving en dus gezonde natuur garanderen.

natuurtuin-natuur-tuin-klimaattuin-klimaat


Omdat natuur zo belangrijk is voor elke mens, net daarom is een natuurlijk ingerichte ruimte of tuin dat ook. Bij Natuur & Mens, beseffen we dat ten volle. Meer nog, we zetten deze gedachte graag om in de praktijk. Denken we een tuinontwerp uit dan nemen we daarom bijvoorbeeld de wetenschap rond de voordelen van natuur en klimaatbestendigheid mee op in het ontwerpproces. Het is de kunst daar slim mee om te gaan, daaraan herken je de echte ontwerper. Ondanks al de eisen waaraan het tuinontwerp moet voldoen wordt er gekozen voor een resultaat, een tuin, die voldoende vredig, heel natuurlijk en absoluut harmonieus is. Een goed tuinontwerp lijkt vaak eenvoudig, maar dat is maar uiterlijke schijn. Achter elke sterke tuin schuilt een heel verhaal. Het zijn kennis en liefde, in ons geval de liefde voor natuur, waaruit het tuinontwerp ontstaat.

Respect voor natuur

Enkele belangrijke begrippen in ons Natuur & Mens-proces zijn: samen met, met respect voor, denken als, natuur. Ja, wij zien een tuin graag uitgroeien tot iets unieks en haast wonderlijks. Niet enkel met onze hulp, maar vooral met de hulp van natuur. Dit door bij de inrichting van een tuin te kiezen voor materialen die duurzaam zijn en te opteren voor planten die doen wat ze moeten doen, groeien en deel uitmaken van natuur. We hechten verder veel belang aan het gevoel dat bepaalde materialen, elementen, planten, geuren… oproepen. Door trouw te zijn aan deze eenvoudige basisprincipes, geleend uit de wilde natuur, zorgen onze tuinontwerpers en experten er overigens voor dat de tuin meer dan gemiddeld onderhoudsvriendelijk wordt.

In dialoog met natuur

Elk tuinontwerp is bij ons een ontwerp op maat. Hieraan werken een of meerdere tuinontwerpers waarbij beroep kan worden gedaan op verschillende experten. Er staat voor elk project een multidisciplinair team klaar. Dat maakt het tuinontwerp niet enkel sterker, het leidt maar al te vaak tot een beter en goedkoper resultaat. Om tot een ontwerp te komen zijn er verschillende formules mogelijk. Dit in functie van het beoogde resultaat. Het verhaal van de tuin kan verteld worden met een reeks 3D beelden, een fotocollage of simpelweg met een tekening of een grondplan. Wat typisch is voor de Natuur & Mens aanpak zijn het babbelplan en het ontwerpen rond specifieke criteria. Dit in relatie tot een natuurlabel waaraan we elk tuinontwerp toetsen. Beleving staat centraal, uiteraard zonder de functionaliteit – lees bruik- en leesbaarheid – uit het oog te verliezen. Het opzet van een tuinontwerp blijft het creëren van een blauwdruk voor een tuin waar natuur gezond kan zijn en waar de mens gezonder wordt of zo gezond mogelijk kan zijn. We zetten uiteraard dus ook sterk in op biodiversiteit en biofilie. We mikken met andere woorden op een tuin waar mensen zich goed voelen en dat bij voorkeur te midden van waardevolle natuur.

klimaattuin-natuurtuin-natuur-tuin-klimaat