Architectuur

Multidisciplinair ontwerp
Een multidisciplinair team dat zijn kennis bundelt is het team van de toekomst. Kennis vanuit verschillende disciplines combineren kan alleen maar een meerwaarde betekenen. Bij Natuur & Mens zijn er specialisten vanuit verschillende disciplines waaronder architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen,… Meteen een voordeel om een expert vanuit Natuur & Mens te nemen. Onze experten zullen niet alleen het gebouw vormgeven maar evengoed de ganse omgeving waarin het gebouw is geïntegreerd. Dit alles met respect voor de natuur en de mens die in deze omgeving moet leven.

Do’s-and-don’ts

  • Wat wil Natuur & Mens vermijden? Bijvoorbeeld de aanleg van een duurzame woning waarvoor men eerst gans de omgeving (groen & dieren) heeft weggevaagd. Je hebt het waarschijnlijk al eens in het straatbeeld zien opduiken, zo’n woning te midden van een kale bouwvlakte.
  • Wat wil Natuur & Mens dan wel graag in de toekomst verwezenlijkt zien? Bijvoorbeeld een duurzame woning waarbij vanaf dag één een groep specialisten betrokken is. Dit  zodat zowel het gebouw als de omgeving deel uitmaken van een duurzaam ontwerp. Op deze manier manier willen we vermijden dat we eerst natuur, ten gunste van de bouwplaats, moeten wegvagen om ze achteraf bij mondjesmaat opnieuw te herstellen. Het is cruciaal vanaf het begin een duidelijke visie te starten over het gebouw en de plek.

Architecturale voordelen
Een bijkomend voordeel van het feit dat onze architecturale experten deel uitmaken van Natuur & Mens is dat we niet alleen bij het ontwerp van woningbouw maar ook bij dit van speelplaatsen, zorginstellingen, paviljoenen,… over de nodige architecturale kennis beschikken. Deze extra expertise betekent alleen maar een meerwaarde om tot een duurzaam professioneel concept te komen. Daarnaast engageren de architecturale experten binnen Natuur & Mens zich om rekening te houden met bepaalde vooropgestelde criteria. Daardoor is er de kwaliteitsgarantie dat het gebouw en de omgeving opgericht worden met respect voor het milieu en het welzijn van zijn bewoners.

architecture-architectuur-natuur-mens-architect