ARCHITECTUUR

Bij Natuur & Mens zien we architectuur als brug tussen mens en natuur. Uniek is echter onze aanpak! In collectief verband is er sneller de nodige expertise om een architecturaal project uit te werken volgens principes die rekening houden met een waaier aan ‘evidence based design’ factoren. Waar nodig kan men, al dan niet zichtbaar, de theorie van ‘Biophilic Design’ implementeren. We bouwen altijd verder op nieuwe inzichten rond vormgeving, welzijn en omgeving. Een combinatie van expertise en vernieuwende architectuur dus. Architectuur van een nieuwe orde met aandacht voor het toekomstige beleid. Benoem het gerust als bouwen vanuit, met of zoals natuur. Dit wil zeggen evenwichtig, met de juiste complexiteit, emotioneel, dynamisch, krachtig, ruimtelijk, duurzaam en des levens.

We herhalen het graag, voor de architecten van ons collectief is onderstaande cruciaal.

  • het gebruik van ruimte in relatie tot de omgeving
  • de verwevenheid van architectuur en natuur
  • de impact van natuur en groen op de mens
  • het welzijn in de ontworpen omgeving
  • de esthetiek van het architecturaal concept
  • leesbaarheid van het architecturaal gegeven
  • de duurzaamheid van het architecturaal concept
  • architectuur combineren met ecosysteemdiensten

Ons team van experten biedt, binnen elke unieke realisatie, een antwoord op bestaande beperkingen. Samen buigen we dit gegeven om tot meerwaarde. Dit kan op een milieu- en mensgerelateerd, een maatschappelijk of reglementair vlak zijn. Een plus voor natuur = een plus voor de mens en vice versa.

Bij het ontwerpproces betrekken we steeds de klant. Dit als partner! We vragen de klant om deel uit te maken van het ontwerpteam. Zijn visie, de verwachtingen rond levenskwaliteit, de persoonlijke herinnering en de daaraan gekoppelde associatie, de manier waarop er met de omgeving wordt omgegaan, dwingt ons immers tot samenwerking. Het is onze ambitie binnen Natuur & Mens om de band van de klant met de natuur te versterken. Klant zijn impliceert automatisch lidmaatschap van Natuur & Mens. Dit statement is voor ons uiterst belangrijk. Natuur & Mens-Architecten en -klanten delen daarbij een visie.

Een bijkomende kracht ligt besloten in het feit dat onze werking zich niet beperkt tot vormgeving.  Expertise wordt gebundeld en gedeeld vanuit verschillende disciplines. Daarnaast ligt kennis rond private tot openbare architecturale opdrachten zoals; woningbouw, park- en landschapsinrichting, stedenbouwkundig onderzoek, stadsontwerp, tuinontwerp, masterplannen,… binnen handbereik.

Bij Natuur & Mens streven we met andere woorden niet naar wegwerpontwerpen die elke 7 jaar aan vervanging toe zijn omdat de bomen bijvoorbeeld te groot geworden zijn. Nee, we ontwerpen met een multidisciplinair team ‘voor’ de toekomst. Of het nu gaat over gebouwen, landschappen of tuinen voor privé, professioneel of publiek gebruik, we ontwerpen in, voor en met de natuur, duurzaam en toegankelijk!