Onderwijs

Een groene schoolomgeving, binnen en buiten.
Onderwijs biedt kinderen en jongeren kansen voor dagelijks contact met de natuur. De binnenkant van de school biedt ruimte voor natuurbeleving door een veelvoud aan planten en dieren. Daarnaast is een toekomstgerichte speelplaats geen saaie gebetonneerde vlakte. Het is een gevarieerd geheel van diverse planten en insecten, verharde en onverharde delen, hogere en lagere plekjes, rustige hoekjes en zones voor actief spel en sport…  ook al is de speelplaats klein en/of in een erg verstedelijkte omgeving gelegen. Vanuit ruimte-efficiënt denken is een gevarieerde, groene schoolomgeving multifunctioneel inzetbaar en een meerwaarde voor de buurt ook buiten de schooluren.

natuur-en-mens-school-pepijn
Voorbeeld project schooltuin (Vorselaar)

Leerlingen voelen zich gelukkiger en presteren beter

Heel wat scholen zijn in realiteit nog ver af van dit ideaalbeeld. Nochtans biedt een gevarieerde, groene schoolomgeving en een goed gebruik ervan, een opportuniteit bij het ondersteunen en oplossen van diverse problemen en uitdagingen binnen het gezondheidsbeleid, pestbeleid, ervaringsgericht leren… Het heeft een positieve invloed op het leefmilieu en op fysieke en mentale gezondheid van de gebruikers. Leerlingen voelen zich gelukkiger en presteren beter. Door participatie van leerlingen, leerkrachten, ouders, onderhoudspersoneel… ontstaat enthousiasme, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Bovendien draagt het de visie en cultuur van de school uit: open voor ontmoeting, rijk aan variatie, met aandacht voor duurzaamheid, stimuleert beweging en creativiteit, toont ruimte voor verandering en eigen inbreng van de leerlingen. Kortom, groen is essentieel in de binnen –en buitenruimte op school. Iedereen wordt er beter van.


Voorbeeld project schooltuin (Vorselaar)

Hoe kan Natuur & Mens daarbij helpen?
Natuur & Mens vzw ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van ideeën en realiseren van een gevarieerde, groene binnen- en buitenruimte. Via advies en vorming ter plaatse. Maar ook voor het volledige proces kan de school bij Natuur & Mens terecht. In dat geval reikt onze rol verder dan het geven van input. Onze experts worden begeleider en inhoudelijke coach. We bereiden alle stappen samen voor vanuit onze ervaring en deskundigheid. We organiseren brainstormsessies en  inspraakmomenten. Documenteren met goede voorbeelden en geven tips. We helpen de ideeën concreet vorm te geven en realiseren de concrete plannen samen met het leerkrachtenteam, de leerlingen, ouders en eventueel mede-gebruikers en buren.

Interesse? Contacteer Natuur & Mens.