Visie

Collectief denken als natuur

‘Hoe belangrijk is natuur voor ons, als mens?’
De mensheid is het respect voor de natuur volledig kwijt. We zetten ons boven natuur, we werken natuur tegen en impacteren op zo’n manier dat we onszelf en andere soorten ongezond maken.

Natuur & Mens pleit voor en werkt aan respect voor natuur.
De mens is onderdeel van natuur. Respect voor de natuur staat daarom gelijk aan respect voor onszelf. Natuur vernielen is onszelf kwetsen. Heb je er al eens bij stil gestaan dat natuur zelf ontwerpt en regelt. Vanuit die overtuiging streven we ernaar om natuur zoveel mogelijk natuur te laten zijn. Geen behoud of teruggrijpen naar hoe het was. We laten natuur met rust daar waar het kan. Niet per sé wat de mens wil, maar wat natuur wil.

Onze leden geloven sterk in die visie. Een grensverleggend natuurmanifest en een uniek natuurlabel garanderen dat de stem van natuur in elk project weerklinkt. Gedeelde kennis en ervaring van experten uit verschillende sectoren gebruiken we bij het bedenken van concepten en bij de ondersteuning, uitvoering en het beheer van natuurprojecten in de openbare ruimte, scholen, zorginstellingen en bij je thuis. We willen onze visie met zoveel mogelijk mensen delen en iedereen die initiatief neemt om te denken als natuur steunen.

Onze kernwaarden:

 • ONDERSCHEIDEND
  Onze experten vanuit verschillende, niet voor de hand liggende, sectoren werken samen met de natuur als bondgenoot. Ze luisteren collectief naar natuur en zoeken naar wat natuur nodig heeft. Nooit om natuur te (her)vormen, maar om natuur alle kansen te geven. We zorgen voor een basis waarin natuur zichzelf kan zijn. De mens geniet en plukt de vruchten van het resultaat, zonder te profiteren. We vertrekken vanuit de kracht van de natuur. Natuur & Mens sluit niemand uit.
 • DUURZAAM
  We streven naar een leefbare, kwalitatieve, gezonde omgeving op lange termijn die natuur kan bieden. Geen behoud van wat er is of teruggrijpen naar hoe het was. We moeten de natuur herstellen door natuur te laten zijn wat het is en onze natuur als mens respecteren. In dat verhaal geeft de mens meer aan de natuur dan te nemen tot we het evenwicht hebben bereikt.
 • MOTIVEREND
  Natuur & Mens is idealistisch en gelooft erin dat we het evenwicht tussen natuur en mens kunnen herstellen. Realistisch, stap voor stap. Het is onze taak om het bestaansrecht van natuur te verduidelijken en mensen bewust te maken van de meerwaarde die natuur kan bieden.
 • RICHTINGGEVEND
  Natuur & Mens is constructief en wil beleidsmatig bijdragen.
  We bieden oplossingen als we niet akkoord zijn en zwijgen als we zelf geen waardig alternatief op tafel kunnen leggen. Roepen is te gemakkelijk.
 • ONDERBOUWD
  We vertrekken steeds vanuit betrouwbare kennis.
  We houden rekening met de principes van evidence based design en biophilic design.

Ons expertenteam bestaat uit:
Specialisten vanuit de: zorgsector, bouw, bos- en tuinbouw, het onderwijs, de overheid, de kunst, de wetenschap … Meer info.

Ons manifest en natuurlabel
Reeds enige tijd werken experten bij Natuur & Mens aan een manifest en een label dat de waarde van natuur illustreert. Zowel het label als het manifest kregen  vorm op diverse vergaderingen, besprekingen, via literatuuronderzoek en niet minder belangrijk op de denkmomenten met collega’s uit verschillende disciplines en organisaties. Zo hebben mensen uit disciplines zoals de biologie, psychologie, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur… hun inbreng gedaan.

Ons manifest handelt over natuur inclusief de mens en zal uit verschillende delen bestaan. Momenteel zijn er twee delen afgerond en klaar voor het grote publiek.

Ons natuurlabel, een idee dat mee groeit naarmate het manifest vervolledigd wordt, heeft als doel bij te dragen tot een andere houding tegenover natuur en een ruimer begrip van de waarde ervan. Kortom wanneer alle delen van het manifest gepubliceerd zullen zijn zal eveneens het volledige Natuur & Mens-label een feit zijn. Natuurwaarde, natuurregeneratie en denken als natuur vormen de rode draad.


Stel dat we als mens zouden denken als natuur?
Dat ons huidige leefmodel niet ideaal is blijkt dagdagelijks.
Voelen we ons echt gelukkig of eerder angstig en ontredderd?
Sneller dan noodzakelijk worden we ziek; krijgen we kanker, astma, een depressie…
Dit valt af te leiden uit toonaangevend onderzoek. Hoewel er een grote bereidheid is tot verandering slagen we er tot op heden niet in een antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek en de gevolgen van onze relatie met natuur.

Een van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen die overeenstemt met ons ‘zijn’ is de relatie tussen mens en natuur te erkennen en ons hiernaar te gedragen. Net zoals natuur streeft naar stabiliteit door de wisselwerking van alle elementen zo kan door samenwerking resultaat bekomen worden. Dit is de kracht van natuur.

Over de grenzen van persoonlijke kennis en visie, door verbondenheid met elkaar vanuit individuele expertise, observatie en analyse streven we samen naar een natuurlijk evenwicht. Werken we samen aan(met) ‘Natuur & Mens’.