Visie

Collectief denken als natuur

Mission statement
Natuur en Mens vzw is een onafhankelijk collectief van experten dat luistert naar, zich inleeft in en denkt als natuur. We respecteren natuur en streven naar een duurzaam evenwicht tussen natuur en mens: een leefbare omgeving. Geen behoud van wat er is of teruggrijpen naar hoe het was. We laten de natuur zichzelf herstellen en geven natuur alle kans om te zijn wat het is.

Natuur & Mens wil deze visie met zoveel mogelijk mensen delen en iedereen die initiatief neemt om bij te dragen aan de visie steunen. Leden van Natuur en Mens dragen bij door in hun eigen (werk)omgeving betekenis te geven aan een duurzaam herstel.

Onze kerntaken
Natuur & Mens combineert kennis vanuit verschillende sectoren via een multidisciplinaire aanpak. Gedeelde kennis en ervaring gebruiken we bij het bedenken van concepten en bij de ondersteuning, uitvoering en het beheer van projecten. Op vraag, op maat of proactief. In de openbare ruimte, scholen, zorginstellingen en bij je thuis.

Natuur & Mens onderzoekt, schrijft, verzorgt lezingen en biedt vorming. Van een particulier tuinontwerp tot landschapsontwikkeling. Iedereen kan bij ons terecht. We zorgen ervoor dat de juiste mensen aan tafel schuiven.

Onze kernwaarden:

 • ONDERSCHEIDEND
  Onze experten vanuit verschillende, niet voor de hand liggende, sectoren werken samen met de natuur als bondgenoot. Ze luisteren collectief naar natuur en zoeken naar wat natuur nodig heeft. Nooit om natuur te (her)vormen, maar om natuur alle kansen te geven. We zorgen voor een basis waarin natuur zichzelf kan zijn. De mens geniet en plukt de vruchten van het resultaat, zonder te profiteren. We vertrekken vanuit de kracht van de natuur. Natuur & Mens sluit niemand uit.
 • DUURZAAM
  We streven naar een leefbare, kwalitatieve, gezonde omgeving op lange termijn die natuur kan bieden. Geen behoud van wat er is of teruggrijpen naar hoe het was. We moeten de natuur herstellen door natuur te laten zijn wat het is en onze natuur als mens respecteren. In dat verhaal geeft de mens meer aan de natuur dan te nemen tot we het evenwicht hebben bereikt.
 • MOTIVEREND
  Natuur & Mens is idealistisch en gelooft erin dat we het evenwicht tussen natuur en mens kunnen herstellen. Realistisch, stap voor stap. Het is onze taak om het bestaansrecht van natuur te verduidelijken en mensen bewust te maken van de meerwaarde die natuur kan bieden.
 • RICHTINGGEVEND
  Natuur & Mens is constructief en wil beleidsmatig bijdragen.
  We bieden oplossingen als we niet akkoord zijn en zwijgen als we zelf geen waardig alternatief op tafel kunnen leggen. Roepen is te gemakkelijk.
 • ONDERBOUWD
  We vertrekken steeds vanuit betrouwbare kennis.
  We houden rekening met de principes van evidence based design en biophilic design.

Ons expertenteam bestaat uit:
Specialisten vanuit de: zorgsector, bouw, bos- en tuinbouw, het onderwijs, de overheid, de kunst, de wetenschap … Meer info.


Stel dat we als mens zouden denken als natuur?
Dat ons huidige leefmodel niet ideaal is blijkt dagdagelijks.
Voelen we ons echt gelukkig of eerder angstig en ontredderd?
Sneller dan noodzakelijk worden we ziek; krijgen we kanker, astma, een depressie…
Dit valt af te leiden uit toonaangevend onderzoek. Hoewel er een grote bereidheid is tot verandering slagen we er tot op heden niet in een antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek en de gevolgen van onze relatie met natuur.

Een van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen die overeenstemt met ons ‘zijn’ is de relatie tussen mens en natuur te erkennen en ons hiernaar te gedragen. Net zoals natuur streeft naar stabiliteit door de wisselwerking van alle elementen zo kan door samenwerking resultaat bekomen worden. Dit is de kracht van natuur.

Over de grenzen van persoonlijke kennis en visie, door verbondenheid met elkaar vanuit individuele expertise, observatie en analyse streven we samen naar een natuurlijk evenwicht. Werken we samen aan(met) ‘Natuur & Mens’.