DEBAT

Natuurtuin of klimaattuin

Laat ons de meerwaarde van een natuurlijke tuin onderstrepen. De klimaatproblematiek sterkt ons in deze visie. Samenwerken met natuur is daarbij ons doel. 

natuurtuin-klimaattuin-tuin-klimaat-natuur

THERAPEUTISCHE TUIN

Zorgnatuur, zoals bij de therapeutische tuin, is vandaag aan een opmars bezig. Evidence-based onderzoek bevestigt het belang hiervan voor onze gezondheid. 

therapeutische-tuin-zorggroen-zorgnatuur-zorg-natuur

SAMEN BOUWEN AAN TUINEN

Omwille van hun grote omvang en kleinschalig karakter vormt het geheel aan privétuinen een hefboom voor een duurzame samenleving in zowel ecologische, sociale, culturele en/of economische zin: klimaatsverandering, verlies aan biodiversiteit, sociale cohesie en bespeelbare groene ruimte…

ANTI HITTE EILANDEN IN DE STAD

Onderzoek levert overtuigend bewijs voor de hogere temperaturen in verstedelijk weefsel. Dit fenomeen kreeg de naam urban heat island effect (UHI) of hitte-eiland effect. Vast kan worden gesteld dat temperatuursverschillen, tot 4°C, tussen stad en een groene omgeving geen unicum zijn.

anti-hitte-eiland-natuurenmens-natuur&mens

MOS TEGEN FIJNSTOF

Wij willen het belang van mos onderstrepen. Als experten begrijpen we dat mos een belangrijke natuurlijke schakel is bij het herstellen van natuur.

natuur-en-mens-mosman-mos

HeT BELANG VAN FLORA

Welke economische waarde hebben bomen, struiken en vasteplanten i.f.v. o.a. gezondheid, leefbaarheid, enz. Wij brengen dit samen met jou in kaart.

flora-prijs-natuurenmens-natuur&mens-natuur