Openbare Ruimte

Wat verstaan we bij Natuur & Mens onder openbare ruimte?
De openbare ruimte of de publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is; straten, pleinen, parken, parkeerplaatsen, sportterreinen, winkelcentra,… Een ‘juist’ ingerichte openbare ruimte zal een enorme impact hebben op ons welzijn, gezondheid, natuur en milieu. Deze gemeenschappelijke ruimte, die ieder van ons vrij kan betreden, is een plek waar we bewust kunnen worden van de impact van onze omgeving. Het is een plaats waar we aan den lijve ondervinden wat omgeving met ons doet. In de openbare ruimte wordt het huidige en het toekomstige denkbeeld van onze maatschappij bepaald. Stadsplein

natuur-en-mens-lier-pepijn
Stadsplein Lier, vergroening 

Natuur & Mens streeft bij de openbare ruimte naar een omgeving die:

  • Natuur voldoende kansen biedt.
  • Mensen stimuleert te bewegen.
  • Een dynamische perceptie ondersteund.
  • Sociale interactie faciliteert en sociale cohesie versterkt.
  • Een positieve invloed heeft op het welbevinden van de gemeenschap en het individu en daardoor gezondheid waarborgt.
  • Veilig en vertrouwd aanvoelt.
  • Gedragen en geapprecieerd wordt door de ganse bevolking of plaatselijke gemeenschap.
  • Een duurzame maatschappelijke impact garandeert.

natuur-en-mens-pepijn-lier
Stadsplein Lier, vergroening 

Waarom vinden we de openbare ruimte belangrijk?
Deze ruimte zien we bij Natuur & Mens vzw als diegene waarbinnen we een significant verschil kunnen maken. Beantwoordt de (semi)openbare ruimte aan de eisen die natuur en dus ook de mens als onderdeel van deze natuur stelt, dan biedt dit een garantie op leefbaarheid. Het expertenteam toetst de openbare ruimte aan de richtlijnen voor welzijn en natuurlijk evenwicht, volgens de principes van een ‘evidence based design’. Vanuit de verschillende disciplines zullen we de wens van de opdrachtgever/overheid/gemeenschap meenemen en vertalen naar een maatschappelijk relevant concept. Een openbare ruimte waar natuur en mens welkom zijn.

GERELATEERD: