Natuurontwikkeling

Wat verstaan we bij Natuur & Mens onder natuurontwikkeling?
Natuur bestaat in verschillende vormen gaande van liefelijk, meegaand tot wild of zelfs rauw. Een ding is zeker, natuur zit ons in het bloed. We zijn als soort ontstaan in en met de natuur. Wij hebben de natuur nodig. Als mens zijn we verantwoordelijk voor het in stand houden van de natuur. We moeten niet denken dat we ‘boven’ de natuur staan. Zo vernietigen we niet alleen de natuur maar op termijn ook onszelf. In plaats daarvan zouden we beter zo snel mogelijk alles proberen te herstellen wat beschadigd is. Niet alleen omdat het moet maar evengoed omdat het kan en juist aanvoelt. We zien natuurontwikkeling dan ook als het herstellen, aanvaarden, creëren, soms zelfs herdefiniëren, van natuur.

natuur-&-mens-natuurontwikkeling-park

Natuur & Mens stelt zich bij natuurontwikkeling tot doel:

  • Van natuurontwikkeling het belangrijkste agendapunt te maken.
  • Missie, visie en werkwijze in het teken te plaatsen van natuurontwikkeling.
  • In elk concept natuurontwikkeling betekenis en een centrale rol te geven. Want deze ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op groene regio’s zoals bos, moeras, duin, waterloop en lucht maar eveneens minder groene gebieden zoals straten, gebouwen of industriezones.

Waarom vinden we natuurontwikkeling belangrijk?
Natuurontwikkeling heeft niet alleen betrekking op groene regio’s zoals bos, moeras, duin, waterloop en lucht maar eveneens minder groene gebieden zoals straten, gebouwen en industriezones. Deze kunnen uiteindelijk omgevormd worden tot groene eilandjes waar natuur en mens zich goed voelen.

De missie van Natuur & Mens is het transformeren van omgeving naar ‘natuur’. Of het nu gaat om het perfectioneren van natuurgebieden of het behoud van rivierenlandschappen; als collectief streven wij gezamenlijk naar een gunstig resultaat voor zowel de natuur zelf als de mens die erin moet leven. Hiervoor bundelen experten uit verschillende disciplines hun krachten, kennis en vaardigheden. Collectieve betrokkenheid of collectief engagement in de vorm van een team van experten is in dit geval een belangrijke troef die volgens ons het verschil kan maken. Dit is waarom Natuur & Mens vzw de verantwoordelijkheid neemt, want natuur is te belangrijk om te verwaarlozen.