Mos tegen fijn stof

Mos, de natuurlijke filter.
Iedereen kent mos, het groene goedje dat groeit op; paden, bomen, daken,… In het gazon verafschuwen velen het, terwijl anderen het juist adoreren. Een eerste zoekactie op internet levert onmiddellijk 8 negatief gerichte resultaten op. De eerste 2 zoekpagina’s hebben allemaal betrekking op gazon.

  • MOS in het gazon bestrijden / GAMMA
  • mos in het gazon onder controle krijgen / seniorennet
  • mos verwijderen / LIVIOS
  • mos in gazon: hoe aanpakken / tuinpraat
  • mos verdwijnt waar anti-mos verschijnt / DCM

Zonde want mos is mooi, gemakkelijk in toepassing en biedt tal van voordelen. Sinds enkele jaren promoten diverse natuurverenigingen, in binnen- en buitenland, mos in ons gazon. En dat is niet verkeerd. Heimelijk koesteren immers vele hoogopgeleiden van een vorige generatie dit organisme. Vooral de nieuwe generatie gegradueerden en universitairen, jongeren die meestal in de stad wonen, doen dit gewoon openlijk. En dat is nieuw, positief en geruststellend. We moeten echter durven toegeven dat er voor de gemiddelde tuinier nog een lange weg valt af te leggen. Voor een positief resultaat is het, op het internet, even verder zoeken. Na 16 oproepen om mos te vernietigen en 5 pagina’s verder zien we een eerste hoopgevende boodschap opduiken.


Het ongemoeid laten van mos in het straatbeeld levert vaak mooie beelden op.

Het belang van mos.
Een van de belangrijkste gezondheidsgerelateerde voordelen van dit plantje is het ‘opeten’ van fijnstof. Daarnaast is er de esthetische natuurwaarde, zijn er diverse andere gezondheidsvoordelen, is er de klimaattoepassingen in relatie tot reductie van warmte,… Verschillende onderzoeken tonen het belang van mos aan. Kortom, mos is essentieel in elke omgeving. We worden er gezonder, blijer en minder gestresseerd van.

Vooral Vlaanderen loopt achter voor wat betreft het toepassen en waarderen van mos. Duitsland, Wallonië en Nederland staan dan net iets verder. Mos vernietigen was jarenlang de boodschap! Dit werd zelfs enkele generaties overgeleverd. Gelukkig zijn er al veel mensen die het belang van mos erkennen en die deel uitmaken van een nieuwe milieubewuste maatschappij. Samen de handen in elkaar slaan en samen aan de rand van een positieve natuurgerichte verandering staan is een dankbaar gegeven. Wij kunnen, als we ons engageren, bepalen dat mos de plaats krijgt dat het verdient; als natuurlijk kankerfilter, een esthetische en isolerende bekleding, een anti-hitte-schild,… Allen die beseffen hoe belangrijk mos wel is begrijpen de noodzaak van deze boodschap.


Mos graffiti combineert het esthetische en duurzame van mos.

Hoe kan Natuur & Mens daarbij helpen?
Natuur en Mens vzw wil met het concept ‘Mos tegen fijnstof’, het belang van mos meer dan duidelijk onderstrepen. Als experten begrijpen we beter dan wie ook dat mos een belangrijke schakel is bij het herstellen van natuur. Binnen het concept ‘Mos tegen fijnstof’ werken we met diverse experten in een multidisciplinair team samen. Dit gebeurt bij projecten waarbinnen mos een centrale plaats opeist. Verder willen we mos promoten, zullen we meewerken aan onderzoek, gaan we mos implementeren,… Kortom, engageren we ons zowel als mens en collectief als groep voor natuur.

Interesse? Contacteer Natuur & Mens.