Zorginstellingen

Een fysieke omgeving creëren die de gezondheid van patiënten, bezoekers en personeel bevordert.
Zorginstellingen zoals een ziekenhuis, RVT, psychiatrisch centrum… worden gewaardeerd volgens de mate waarin ze zorg verstrekken, de kwaliteit van hun zorg. De patiënt staat hier tegenwoordig centraal. Patiëntgerichte zorg betekent dat de zorg volledig is afgestemd op de persoonlijke vragen en behoeften van de patiënt. Zorg op maat met respect voor de mens in zijn totaliteit. Niet alleen rekening houden met het fysieke welbevinden van de patiënt maar evengoed aandacht besteden aan het psychische en sociale aspect van gezondheid. Zorg vereist in deze zin multidisciplinair denken.

Daarnaast ligt de focus in deze holistische visie niet enkel op zaken zoals de effectiviteit en de kwantiteit van de zorghandelingen, ook factoren zoals de kwaliteit van de zorgomgeving komen meer aan bod. Essentieel nu hoe langer hoe meer onderzoek het belang van de juiste fysieke omgeving voor een gezond functioneren, welbevinden van patiënten, bezoekers en personeel en een beter herstel, onderstreept.

Een ‘healing environment’ ontworpen volgens de wetenschappelijke principes van ‘evidence based design’.
Maar niet alleen het vergaren van bewijs voor de stelling dat fysieke omgeving belangrijk is voor onze gezondheid verloopt langs wetenschappelijk weg. De vertaling van de theoretische kennis naar de uitvoering in de praktijk gebeurt eveneens via de wetenschap. Om de juiste omgeving te creëren en de zorgomgeving om te vormen tot een ‘healing environment’ doen we namelijk  in toenemende mate beroep op wetenschappelijke kennis en houden we rekening met de principes van ‘evidence based design’.

natuur-&-mens-zorginstellingen-ziekenhuis

“Studies tonen aan dat patiënten sneller herstellen, minder pijn voelen en duidelijk meer tevreden zijn in een groene zorgomgeving.”

We voelen het intuïtief al langer aan: groen komt onze gezondheid ten goede. Om het herstel te bevorderen werden enkele decennia geleden sanatoria in de bossen of ergens aan de zee gebouwd en hadden ziekenhuizen in de oudheid helende tuinen. De meesten onder ons ondervinden bovendien al snel aan den lijve dat hun batterijen, na een bezoekje aan een mooie natuurlijke omgeving, weer helemaal zijn opgeladen.  Wat we al lang ‘wisten’ wordt recentelijke door een grote som van wetenschappelijke studies bevestigd: een groene fysieke omgeving is gunstig voor onze psychische, sociale en fysieke gezondheid.

Een van de meest bekende onderzoeken in dit kader betreft een studie van de Amerikaanse onderzoeker Roger Ulrich uit begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij ontdekte dat patiënten die na de operatie van hun blaas verbleven in een kamer met zicht op groen sneller herstelden en minder pijnstillers namen dan zij die enkel uitkeken op een bakstenen muur.

Andere studies laten zien dat de ‘juiste’ groene fysieke omgeving onze stress doet dalen, onze immuniteit laat stijgen, ons socialer, zelfverzekerder, productiever, creatiever, minder angstig en somber maakt en zo kunnen we nog even doorgaan. Kortom de ‘juiste’ groene fysieke omgeving maakt ons gezonder en een slechte fysieke omgeving is soms letterlijk ziekmakend.

Wanneer we dit weten, is het dan niet logisch dat we deze kennis ten volle benutten, implementeren en ernaar streven om onze omgeving zo efficiënt mogelijk in te zetten om onze gezondheid en ons functioneren te bevorderen? Dit zowel preventief als curatief.

Zorginstellingen, in tal van andere landen zoals Amerika en Nederland, wenden ‘groen’ en omgeving al veel langer aan als hulpmiddel om het welbevinden en de gezondheid van hun patiënten, personeel en bezoekers te verbeteren. Hoog tijd dat we deze voorbeelden in Vlaanderen opvolgen.

natuur-&-mens-zorginstelling-tuin

Hoe kan Natuur & Mens daarbij helpen?
Natuur & Mens vzw ondersteunt zorginstellingen bij het uitwerken van een ‘healing environment’ rekening houdend met wetenschappelijke principes van ‘evidence based design’. Wij helpen vanuit onze expertise, die vertrekt vanuit verschillende disciplines. Wij ondersteunen zorginstelling bij het opstellen van specifieke site-gebonden richtlijnen, maken analyses en/of geven verbeterpunten.

Natuur & Mens vzw staat in voor ontwerp-, uitvoerings- en beheersplannen die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, het functioneren en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers. Onze multidisciplinaire aanpak resulteert in een helend concept; een zorginstelling met een gezonde architectuur, een gezonde binnen- en buitenruimte waar de mens centraal staat.