stadsplein Lier

2017 02 25 / projectcoördinator, Pepijn Verheyen

Lier een groene stad?

“Dat de Lierenaar hoge verwachtingen had over de hernieuwing van het stadsplein op de grote markt is een statement. Dat deze verwachtingen niet werden ingelost is een feit.”

Het huidige stadsplein van Lier beantwoordt in de verste verte niet aan de kwaliteitseisen waaraan een stadsplein vanuit gezondheidsgericht, ecologisch, milieugericht en mobiliteitsgerelateerd beleid moet voldoen. Is zo’n openbare ruimte dan wel menswaardig, kunnen we ons afvragen? Voldoet ze in onze primaire behoeften, werd met de essentiële aandachtspunten wel rekening gehouden? Het antwoord is hier duidelijk: nee!

Wij mensen hebben een dynamische en natuurlijk ogende omgeving nodig. Dit is een feit dat gestaafd wordt door onderzoeksresultaten uit studies gespreid over de hele wereld. Verder werd aangetoond dat een Savanne landschap het meest bij ons, de mens, aansluit. Willen we de toekomst van de stad veiligstellen en de leefbaarheid waarborgen dan mag een stad niet clean zijn, moeten we er kunnen ademen, moeten we er ons er net zoals in de natuur waaruit we komen thuis kunnen voelen,… Dit geldt voor Lier, maar ook voor andere steden.

Vijf opvallende statements van de Lierenaar:

  • “Lier heeft een lelijk plein”
  • “het stadsplein stinkt”
  • “het stadsplein is bij momenten doods”
  • “het plein is guur”
  • “Lier had vroeger bruisende winkelstraten, nu is Lier niet meer toegankelijk”
Stadsplein-Lier-Lierke-plezierke-plein
huidig stadsplein Lier

Is het stadsplein van Lier menswaardig?
Lierke plezierke, zoals de stad Lier weleens wordt omschreven, voldoet zoals vele steden spijtig genoeg niet aan de beproefde criteria van een evidence based designed environment. Toegeven; de stad heeft belangrijke troeven zoals de historisch groene gordel ‘De Vest’ rond lier, een rivier ‘de Binnennete’ die stroomt door een deel van de stad, een mooi volkstuincomplex,… Net daarom is het hernieuwde stadsplein van Lier een gemiste kans. Deze plaats, respectloos voor het welzijn van mensen, kan dan ook moeilijk als menswaardig worden bestempeld.

Samen streven naar een ‘beter’ Lier.
Samenwerken, luisteren naar elkaar en uitgaan van de basisbehoeften van een gemeenschap. Wanneer we rekening houden met deze sleutelfactoren kunnen we leefbare ruimte scheppen. Binnen Natuur & Mens vzw doen we dit in teamverband, met experten uit verschillende disciplines. Zo komen we vanzelf tot een goed en evenwichtig concept. Als het gaat om publieke ruimte streven we voorts naar een vertegenwoordiging van de gemeenschap. Dit houdt in dat we vragen dat een ‘afgevaardigde’ van deze gemeenschap als ‘expert’ of vertegenwoordiger zetelt in ons multidisciplinair team. Natuur & Mens vzw plaatst immers het principe van participatie centraal. Dit kristaliseert zich in projectteam’Lier leefbaar’.

“Natuur & Mens vzw stelt projectteam ‘Lier leefbaar’ samen.”

natuur-en-mens-lier-pepijn
vergroening stadsplein Lier

Aanpak.
Het projectteam ‘Lier leefbaar’ zal het stadsplein onder de loep nemen. De eerste stappen werden hierbij reeds gezet. Het stadsplein werd geïnventariseerd en een eerste visualisatie werd uitgewerkt. Volgende stappen zijn het zoeken van antwoorden op de plaatselijke problematieken zoals; de geurhinder, de kilte van de grote markt, de non-identiteit van het plein, het winkeldogma, de opstelling van de zaterdagmarkt en kermis, …

Doel.
Het projectteam ‘Lier Leefbaar’ wil met dit project aantonen dat het ook anders kan. In Lier maar ook ver daarbuiten. Natuur en leefbaarheid gaan immers hand in hand. Wie twijfelt over de letterlijke en figuurlijke kracht van natuur/groen willen we overtuigen van het tegendeel. Een stad dient om te leven, werken met levend veranderlijk materiaal is dan onontbeerlijk. Het projectteam ‘Lier Leefbaar’ gaat voor een menswaardig resultaat.

natuur-en-mens-pepijn-lier
concept ‘natuurfestival’ stadsplein Lier