Auteur: Bert Breugelmans

nieuws

Hindernissen overbruggen bij “buiten spelen”

Naar aanleiding van de buitenspeeldag schreef Mira Van Olmen, expert voor Natuur & Mens, een stukje voor de campagne #buitenbaby’s van Kind & Gezin over hindernissen bij het buiten spelen.

Wat een gedoe! Hoe doe je dat?
Toegegeven! Het is een heel gedoe… Zonnecrème in de zomer en petjes die je overal terugvindt, behalve op het hoofdje van je peuter … In de winter dikke jassen, mutsen en handschoenen, … net op het moment dat je kind is ‘ingepakt’, moet die toch wel pipi doen!

Lees het volledige artikel.

nieuws

Andries Saerens, nieuwe expert voor Natuur & Mens

Andries Saerens is bio-ingenieur en volgt momenteel een opleiding Ecology and Spirituality aan Schumacher College, Engeland. Hij wil er alles aan doen om de relatie mens/natuur opnieuw uit te diepen, gebruik makend van zowel ratio, intuïtie als gevoel.

Zelf ook interesse om als expert voor Natuur & Mens vzw aan te sluiten?
Stel je dan kandidaat door het invullen van het formulier.

nieuws

Gezocht: Enthousiaste groep jonge gezinnen voor een voortuin-make-over

Samen met jullie wil Kind & Samenleving en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) nadenken over een speelse, groenere en kindvriendelijke voortuin. Ze zijn op zoek naar gezinnen in Stad Antwerpen, Regio Mechelen of Provincie Vlaams-Brabant, om hun voortuin te helpen ombouwen.

Stel je kandidaat tot en met 1 mei 2018!


WAAROM EEN VOORTUIN MAKE-OVER?

Te veel nutteloze voortuinen
Hoe zien de voortuintjes in jullie buurt eruit? Strak, saai, veel stenen, auto’s, doods,…?
Nochtans zouden voortuintjes heel fijne speelplekken kunnen zijn. Voor jongere kinderen is het ideaal om er te spelen met vriendjes, zo vlak bij huis en ouders die een oogje in het zeil kunnen houden.

Een typisch beeld van een recent verkavelde wijk in een Vlaamse dorpskern.
Ook Natuur & Mens streeft naar een geheel van voortuinen die de leefbaarheid van onze straat vergroten.

Samen een betere voortuin bouwen voor jonge kinderen
Zij willen samen met jullie nadenken over een speelse, groenere, avontuurlijke en kindvriendelijke voortuin. En ze gaan meteen ook samen met jullie aan de slag om te bouwen, te graven en te spelen met buren en vrienden.

Samen timmeren en graven
Ze komen bij jullie bewonersgroep langs om de voortuin aan te pakken samen met kinderen. Kinderen mogen mee timmeren, graven en planten. Mama’s en papa’s ook. En uiteraard moeten ze wel willen gaan voor een serieuze make over.


WAT BIEDEN ZIJ?

2 bewonersgroepen krijgen 3 gratis workshops
Tussen mei en augustus 2018 komen ze ter plaatse en bieden wij de winnende enthousiastelingen gratis 3 workshops aan. Ze bedenken samen met kinderen en ouders ideeën en gaan meteen aan de slag.

Inspiratie en begeleiding
Ze komen jullie inspireren, stellen mee (basis)materiaal ter beschikking om van start te gaan en helpen plannen maken en uitvoeren. En bovenal: ze vragen het aan kinderen zelf, zodat het een écht kindvriendelijke tuin wordt.

De ideale voortuin maken
De uiteindelijke bedoeling is om een model te maken van de ‘ideale’ kindvriendelijke voortuin. Voortuinen die met kinderen zijn bedacht en gemaakt. Daarmee willen ze andere bewoners, maar ook ruimtelijk planners ideeën meegeven om tot kindvriendelijkere voortuinen te komen.

Een startbudget van 800 euro
Er is voor de 2 projecten telkens een startersbudget van 800 euro voorzien voor de aankoop van materiaal (bijv. zand, paletten, plantgoed, stenen, boomstammen,…) of de bouw van constructies.

nieuws

De hypothese na 4 jaar nevelstadprojecten

Nevelstad: tussen stad en platteland

Toen Kind & Samenleving in 2013 werkte rond ‘Speelweefsel in landelijke gebieden’ begon het te dagen: in Vlaanderen staat de ruimte onder druk. De suburbanisatie knaagt aan informele speelruimte en open ruimte rond jeugdwerksites. Tussen 2013 en 2016 begeleidde Kind & Samenleving in 13 gemeenten inspraakprocessen over hoe kinderen en jongeren (10 tot 15 jaar) het ervaren om te wonen in ‘Nevelstadgebieden’, de zone tussen stad en platteland waar de veranderingen zich het sterkst laten voelen.

 • Hoe bewegen zij zich tussen die uitgestrekte woonlinten en verkavelingen?
 • Welke ruimtelijke en sociale veranderingen voelen zij?
 • Met welke uitdagingen krijgen tieners te maken?
 • En hoe denken zij over betonstop en verdichting?

Ook al zijn de resultaten van zo’n onderzoek nooit definitief of compleet, toch zagen ze een aantal centrale thema’s. Natuur & Mens was aanwezig tijdens de voorstelling van 18/12 waar Kind & Samenleving de hypothese van vier jaar nevelstadprojecten presenteerde.

“Tieners zien hun (informele & rommel)plekjes meer en meer verdwijnen en zelden worden ze daarbij betrokken. Alles raakt volgebouwd. Nieuw groen is strak, netjes en braaf. Groeit daar de weerstand tegen verdichting?”

Johan Meire (Kind & samenleving)

Hoe beleven tieners wonen in de nevelstad?
Belang van duidelijke plekken en voorzieningen

 • Of er voldoende of te weinig betekenisvolle, gedeelde centrale plekken zijn, maakt veel uit voor kinderen en jongeren (zich thuis voelen, veel buiten (mogen) komen…). Het sportcentrum, welkom in winkels/horeca, rondom gemeenschapsvoorzieningen (bv. jeugdwerk), station en haltes rond openbaar vervoer… zijn belangrijke plekken die tieners aangeven. Nevelgemeenten hebben deze plekken vaak tekort of ze zijn te verspreid. De nabijheid van een bereikbare stad vangt dit deels op. Jongeren die vlot betekenisvolle plekken kunnen benoemen, ervaren een grotere verbondenheid met de gemeente.
 • Jongeren aanvaarden een gebrek aan voorzieningen als de basis er is, maar aanvaarden het niet wanneer betekensvolle plekken verdwijnen.
 • Tieners willen (gebruiks!)groen in de kernen.
  Groen moet dichtbij zijn én mag geen zichtgroen zijn.
 • Een andere vaststelling is dat sommige tieners (vooral meisjes) bijna geen gebruik maken van de publieke ruimte.

Mobiliteit

 • De fietscultuur is per gemeente zeer uiteenlopend, maar algemeen fietsen jongeren graag!
  Ze fietsen veel in de eigen gemeente, maar minder buiten de gemeente (=veel groeipotentieel).
  Vooral gewestwegen worden als onveilig beschouwd. Nood aan veilige, aangename routes.
 • Kinderen spreken vaker over verkeersonveiligheid als belemmerende factor. Tieners minder.
  Zij spreken vooral over wat lastig is: saaie en te lange routes met de fiets en veel kritiek op openbaar vervoer:
  – voldoende frequentie is nodig (ook buiten de spits en niet alleen op grote assen)
  – bereidheid tot nemen van de bus, maar vertragingen zijn grootste boosdoener
  De auto wordt zelden als een probleem gezien of ervaren.
  De trein wordt niet genoemd als vervoersmiddel (te duur? frequentie?)
 • Tieners die veel fietsen kennen hun gemeente beter.
 • Vooral middenklasse jongeren vinden het normaal dat ze naar activiteiten met de auto worden gevoerd.

Identiteit en verbondenheid met de gemeente

 • Feesten en evenementen maken de gemeente!
 • Kleine kernen zijn geliefd en zorgen voor een positief dorpsgevoel.
  Bij uitgestrekte nevelgemeenten ervaren jongeren geen écht dorp, daar ontstaat meer een praktische binding.
 • Onderscheid aantrekkingspool <> er dagelijks leven
  Wie bijvoorbeeld dichter bij Gent woont of er naar school gaat is ook gerichter op Gent, wie verder weg woont komt graag eens naar Gent, maar is vooral tevreden in de eigen gemeente.
  Tussen stad en platteland ervaren ze als ideaal: tieners zijn gesteld op hun rust, thuiskomen in hun dorp.
 • Vaak ambigu: weinig binding maar er toch graag wonen
  Ergens graag wonen kan toch samengaan met een zwakke verbondenheid met de gemeente (scholen en jeugdwerk zorgden daar vaak nog wel voor) en een gebrek aan goeie plekken voor jongeren.

“Als je jongeren wil overtuigen  om dichter te gaan wonen,
gebruik dan niet het woord Appartement”    

WOUTER VANDERSTEDE (KIND & SAMENLEVING)

Hoe zien tieners wonen in de toekomst?
Mobiliteit: er is draagvlak voor autoluwer wonen, maar…

 • Voldoende en goede frequentie (openbaar vervoer)
 • Trams niet vlakbij woningen (hinder)
 • Veilige en aangename fietsverbindingen
 • Auto wegdenken is een stap te ver
 • Bij een aantal tieners komt er stilaan een draagvlak voor een autoluwe woonomgeving:
  het niet meer kunnen parkeren aan de woning mits enkele randvoorwaarden (bv. niet te ver…)

<> Bepaalde groep is niet te overtuigen van duurzame mobiliteit.
Enige opening ‘veiligheid’ van jouw (toekomstige) kinderen.
Hoe jonger, hoe meer voorkeur voor autovrij.

Dichter wonen = lastig

 • Jongeren willen een voldoende ruime woning (bv. duplex)
 • Privacy is heilig. Ze willen een eigen afgesloten privé; tuintje, inpandig terras…
  Gekke vaststelling in tijden waarop tieners sociale media als verlengstuk van zichzelf zien.
  Hebben ze een andere definitie van ‘privacy’?
 • Niet te dicht bij elkaar (groene ruimte tussen woninggroepen), urban villa’s
  Een grote groep tieners kijkt negatief naar gemeenschappelijke ruimte en vreest conflicten.
 • Veel goede en jeugdvriendelijke publieke ruimte
 • Hedendaagse loft-architectuur en discrete vormgeving genieten de voorkeur.
  Niet allemaal hetzelfde en niet te grijs.
 • Groen uitzicht is belangrijk. Gebruiksgroen en ‘rommelplekjes‘ zijn cruciaal

Er is veel weerstand tegen collectieve semi-private ruimte
Een appartement is voor velen een stap te ver.

Een inspraaktool voor het gemeentelijk meerjarenplan

Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 starten gemeentebesturen de opmaak van hun meerjarenplan. Dit is het belangrijkste beleidsinstrument voor de komende zes jaar. De stem van jeugd mag daarin niet ontbreken! In ‘Hoe zot is ons dorp?’ vind je eenvoudige methodieken om met kinderen en tieners in gesprek te gaan over hun (deel)gemeente. Per beleidsthema zijn er concrete acties voor een integraal jeugdbeleid opgesomd.

nieuws

Maak kennis met Natuur & Mens

 • Zin om als vrijwilliger bij te dragen of deel uit te maken van onze expertenraden?
 • Speel je graag een actieve rol in onze projectwerking als ontwerper, aannemer of verdeler van specifieke producten voor onze projecten?
 • Zet je graag eigen activiteiten via Natuur & Mens vzw in de schijnwerpers!

3 infomomenten verspreid over Vlaanderen
Ontdek welke meerwaarde Natuur & Mens jou kan bieden:

> donderdag 25 januari in Mechelen | start 19u30
      Zaal Rococo Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen
> donderdag 15 februari in Houthalen-Helchteren | start 19u30
      Greenville Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
> donderdag  1 maart in Gent | start 19u30
  Oude stadsbibliotheek (Nest – zaal ‘het kantoor’) Graaf van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent

Interesse om aan te sluiten?
Reserveer je plaats(en) door een email te sturen naar info@natuurenmens.be met de namen van de deelnemers.

Bekijk onze voorstellingsfolder.


nieuws

Samen bouwen aan (voor)tuinen

Natuur & Mens vzw is een onafhankelijk collectief van experten uit het brede werkveld.
Vanuit een gedeelde visie streven ze naar een duurzaam evenwicht tussen plant, mens en dier: een gezonde, leefbare omgeving met de natuur als bondgenoot. Eén van de concepten die Natuur & Mens naar voor schuift is samen bouwen aan tuinen. Het geheel aan privétuinen neemt +/- 20% van de totale oppervlakte aan woonkernen in en is daarmee een immense hefboom richting een duurzame samenleving in zowel ecologische, sociale, culturele en/of economische zin: meer bespeelbaar groen, een grotere biodiversiteit, meer sociale cohesie en interactie tot de publieke ruimte… Onze voortuinen bij uitstek kunnen mits een andere invulling de leefbaarheid van onze straten aanzienlijk vergroten.

Rechtsboven een typisch beeld van een recent verkavelde wijk in een Vlaamse dorpskern: saai en doods! Natuur & Mens streeft naar een geheel van voortuinen: groen, levendig en uitnodigend. Mensen moeten beseffen dat hun tuin deel uitmaakt van een groter geheel.
Meer lezen…

nieuws

Hoe zorgen we voor een leefbaar Vlaanderen in toekomst?

Hoe ziet onze openbare ruimte er in de toekomst uit?
Hoe garanderen we leefbaarheid voor mens én natuur?
Wat verwachten burgers van een overheid?
In welke mate hebben ze zelf ook een verantwoordelijkheid?

Natuur & Mens vzw polste tijdens de studiedag Publieke Ruimte naar de mening en ideeën van bezoekers. Het vierde Congres Publieke Ruimte vond plaats op 30 maart 2017 in Mechelen. Het congres is een vaste waarde voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten.


nieuws

Ontwerprichtlijnen voor een ‘gezonde’ omgeving

In tegenstelling tot de uitgebreide wetenschappelijke kennis over de voordelen van een groene omgeving, zijn er weinig concrete richtlijnen voorhanden om de theorie om te zetten naar de praktijk. Daarom schreef Sara Adriaensen, master in de klinische psychologie, samen met tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen, de trilogie; OVER Groen & Gezondheid.

 • de voordelen van natuur – deel één; een overzicht van de bestaande (wetenschappelijke) studies omtrent de voordelen van natuur voor de gezondheid en het welbevinden van de mens.
 • ontwerptips en richtlijnen voor de groene ruimte – deel twee; richtlijnen en ontwerptips om de groene omgeving in te richten zodat ze een maximaal positief effect heeft op onze gezondheid en ons functioneren.
 • natuur en psychische stoornissen – deel drie; wat kan natuur doen voor (psychische) stoornissen zoals; ADHD, autisme, dementie, obesitas, depressie & burn-out. Hoe richt je een groene omgeving best in voor mensen met deze problemen.