Mira Van Olmen

Expert voor Natuur & Mens – master in de sociale pedagogiek

Mira Van Olmen is master in de sociale pedagogiek, sinds 2005 verantwoordelijke kinderopvang in de buitenschoolse opvang in Leest en sinds 2012 bezieler van Kleefkruid*

Mira gaat voor meer natuur en avontuur voor kinderen, voor vuil en een beetje gevaarlijk. Want de kwaliteit van buiten spelen is de laatste jaren fel verminderd. Kinderen hebben veel minder kansen op creatief spel in de natuur, ze krijgen veel minder vrijheid en kansen op avontuur dan vorige generaties.  Kinderen spelen veel minder buiten in publieke ruimten dan vroeger. Natuur wordt voor steeds meer kinderen onvertrouwd, vies en beangstigend. En dat is heel jammer, want de natuur heeft kinderen heel wat te bieden: kansen op avontuur en volop bewegen, kansen op creatief spelen, op rust en geborgenheid, kansen om de wereld te ontdekken met al je zintuigen, met heel je lijf en je leden, kansen op vuil worden, op leren zorgen voor de natuur, op eigen grenzen en mogelijkheden ontdekken,…