Andries Saerens

Expert voor Natuur & Mens – Bio-ingenieur

Andries is bio-ingenieur en volgt momenteel een opleiding Ecology and Spirituality aan Schumacher College, Engeland. Verder is hij ook geregeld bezig met film, fotografie, proza en poëzie. Kortom, hij is gebeten door de kracht verhalen.
Van kindsbeen af heeft hij een diep, intuïtief begrip omtrent natuur en haar verborgen leven. In combinatie met een onstilbare intellectuele honger koos hij daarom voor de opleiding bio-ingenieur aan de KUL, master Agro – and ecosystemsengineering, waarin de focus voor natuurbeheer lag op het combineren van natuurdoelstellingen met productiedoelstellingen in een context van sociale rechtvaardigheid. Hoewel hij daar op rationeel vlak wel aan zijn trekken kwam, bleef hij toch op zijn honger zitten omdat voor hem de omgang met natuur niet enkel op een rationele manier gebeurt en moet gebeuren. Daarom begon hij in 2017 de opleiding Ecology and Spirituality, waarin meer intuïtieve en gevoelsmatige aspecten in de relatie mens/natuur centraal staan. Dit hoeft wetenschap niet uit te sluiten, integendeel. Deze opleiding en zoektocht brengt hem steeds verder tot het besef en inzicht dat mens en natuur elkaar enorm nodig hebben, niet enkel op fysiek niveau, maar ook op emotioneel en spiritueel vlak. Volgens hem vinden we diepgaande voldoening en een ‘eindelijk genoeg’ in oprechte relaties, met onszelf, met de ander én met de natuur. De schoonheid die hij hierin ervaart wil hij graag delen en daarom wil hij er ook alles aan doen om de relatie mens/natuur opnieuw uit te diepen, gebruik makend van zowel ratio, intuïtie als gevoel. Dit uitdiepen is volgens hem tweeledig: enerzijds is er meer natuur nodig in Vlaanderen en anderzijds is er ook meer tijd nodig voor diepgaande, vrije en speelse natuurbeleving voor zowel kinderen als volwassenen. Verhalen, in welke vorm dan ook, vindt hij een goed middel om hiervoor te enthousiasmeren en te inspireren.