nieuws

Operatie perforatie

Met de campagne ‘Operatie perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zoveel mogelijk gemeentebesturen, bedrijven, organisaties en individuele burgers aanmoedigen om (openbare) ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. Dat levert in een dichtbebouwd Vlaanderen heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder bodemverdroging, meer verkoeling op hete zomerdagen en extra groen in het straatbeeld. Dat groen zorgt dan weer voor meer biodiversiteit, zuivere lucht en neemt extra water op. Kortom, hoe meer water er in de bodem kan, hoe beter voor onze leefomgeving en gezondheid.

De Aquafin-prijs is een extra stimulans om ontharding op de beleidsagenda’s te zetten. Waterdoorlatende inrichting van de openbare ruimte moet een automatisme worden. Projectvoorstellen indienen kan tot en met 31 oktober 2018. Je vindt hier meer informatie over ‘operatie perforatie’ en hier over de Aquafin-prijs.

nieuws

DUURZAAMHEID IS NIET GENOEG: WE HEBBEN REGENERATIEVE CULTUREN NODIG

In onze zoektocht naar interessant leesvoer stootte Natuur & Mens op dit stukje van Daniel C. Wahl over het streven naar een regeneratieve cultuur waarin we de juiste vragen stellen en aandacht schenken aan onze relaties.

Bron: Eddie Kopp op Unsplash

We moeten reageren op het feit dat menselijke activiteit in de afgelopen eeuwen en millennia schade heeft toegebracht aan het functioneren van gezonde ecosystemen. De beschikbaarheid van hulpbronnen neemt wereldwijd af, terwijl de vraag toeneemt naarmate de menselijke bevolking blijft uitbreiden. We blijven ecosysteemfuncties uithollen door onverantwoord ontwerp en levensstijlen van ongebreidelde consumptie.

Hij stelt dat duurzaamheid alleen niet voldoende is als doel. Het woord duurzaamheid zelf is ontoereikend. We hebben nood aan een regeneratieve menselijke cultuur die  gezond, veerkrachtig en aanpasbaar is; het zorgt voor de planeet en zorgt voor het leven in het besef dat dit de meest effectieve manier is om een ​​bloeiende toekomst voor de hele mensheid te creëren. We moeten streven naar duurzaamheid vanuit een systeemperspectief, daarbij proberen we het patroon te behouden dat het hele systeem verbindt en versterkt. Duurzaamheid is in de eerste plaats de systemische gezondheid en veerkracht op verschillende schaalniveaus, van lokaal tot regionaal en wereldwijd.

Wahl hekelt het nalaten van het voorzorgsbeginsel dat als doel heeft zoveel mogelijk acties te voorkomen die in de toekomst een negatief effect zullen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Hij stelt zich luidop de vraag: Waarom de schaal van implementatie van innovatie niet beperken tot lokaal en regionaal niveau totdat het bewijs van de positieve impact ervan ondubbelzinnig is aangetoond?”

Lees het volledige artikel.

nieuws

OVER Groen & Gezondheid

Waarom is natuur zo belangrijk voor ons? Waarom hebben we als mens natuur nodig? Wat zegt de wetenschap hierover? Nieuwsgierig naar de antwoorden?

Twee experten van Natuur & Mens vzw, licentiate klinische psychologie Sara Adriaensen en tuin-en landschapsarchitect Pepijn Verheyen, schreven het boek ‘OVER Groen & Gezondheid. Groen als medicijn? ’ Een boek dat ons op een eenvoudige en overzichtelijke manier vertelt wat de (wetenschappelijke) studies ons zeggen over de voordelen van natuur.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het boek enkel ter beschikking te stellen binnen hun eigen netwerk. Al snel werd echter duidelijk dat het thema ‘Groen & Gezondheid’ zeer actueel is en een veel breder publiek aanspreekt. Gezien de grote interesse vanuit diverse hoeken zoals de openbare instellingen, organisaties rond natuur- en bosbouw, de zorgsector… werd daarom beslist het boek voor iedereen toegankelijk te maken. De oorspronkelijke versie werd herwerkt, de titel wijzigde en er werd gekozen voor een meer verhalende stijl die vlot leesbaar is. Wellicht is dit boek dus iets dat ook u zou kunnen interesseren.

Sara Adriaensen;

“We zijn op een kantelpunt gekomen in de geschiedenis. Voor het eerst zullen er meer mensen in een stedelijke omgeving wonen dan op het platteland. Wat is het gevolg hiervan voor onze gezondheid?

Hebben we als mens natuur nodig? Het antwoord is ja! Net nu natuur zienderogen verdwijnt, bevestigt wetenschappelijk onderzoek dat wat we al lang aanvoelen: groen is goed voor onze gezondheid.

Wist je dat er een bodembacterie bestaat die een gelijkaardige werking heeft als serotonine en dat een wandeling door het bos stress laat afnemen en ons immuunsysteem een boost geeft? Wist je dat buitenspelen onontbeerlijk is voor onze kleinsten en mensen zich minder eenzaam voelen in een groene omgeving? Wist je dat schizofrenie meer voorkomt in de stad en patiënten met zicht op groen sneller genezen en minder pijn voelen ? Wist je dat een groene leefomgeving gelinkt is aan minder angst, depressie, obesitas, agressie en een betere concentratie? En ga zo maar door! Het scala aan wetenschappelijke studies dat het belang van groen voor onze gezondheid onderstreept is indrukwekkend!

Groen is een goedkoop ‘medicijn’ zonder bijwerkingen. Het werkt zowel preventief als curatief. Maar waarom?  Hoe gaat het in zijn werk? Vind de antwoorden in dit boek! Verschillende theorieën komen aan bod. Gaande van fractale vormen tot specifieke kenmerken uit onze omgeving die stress doen afnemen.

Ontdek waarom we natuur nodig hebben. Weet dat die kamerplant op je salontafel veel meer is dan een louter decoratief stuk dat leuk is om naar te kijken.  Misschien vraag jij na het lezen van dit boek daarom bij je volgende doktersbezoek wel naar een voorschrift voor meer natuur?”

Dit boek past perfect binnen de filosofie van Natuur & Mens; SAMEN DENKEN ALS NATUUR. Ook in de context van ons verenigingsoverschrijdend natuurlabel sluit het naadloos aan bij een van de hoofdthema’s zijnde ‘NATUUR EN DE GEZONDHEID VAN DE MENS’. In juni zal de herwerkte versie van het boek ‘OVER Groen en Gezondheid. Groen als Medicijn?’ in een beperkte oplage beschikbaar zijn. Reserveer tijdig je exemplaar via pepijn@natuurenmens.be

nieuws

Kinderen spelen dramatisch minder buiten

Dinsdag stelde Jantje Beton (NL) de resultaten voor van haar ‘buitenspeel-onderzoek’. Dat toont dat er dramatisch minder buiten wordt gespeeld. Grote generatieverschillen in spelen zijn duidelijk zichtbaar. Daar waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen. In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!

Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er dus meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer
dagelijks buitenspelen. Jantje Beton heeft in het kader van haar 50-jarig bestaan het onderzoek naar spelen uit 2013 onder kinderen herhaald. Tevens is er een vergelijking gemaakt met spelen vroeger en nu.

In dit onderzoek stonden twee vragen centraal:

  • wat zijn de percepties van (buiten)spelen van de verschillende generaties? Zien we verschillen
    in tijd, vrijheid en afstand?
  • welke (fysieke én mentale) belemmeringen zijn er voor de kinderen van nu om buiten te spelen? Aan alle generaties is de vraag gesteld, of je vaker buiten of binnen speelt als je vrij bent (dus na school en in het weekend). 69% van de grootouders speelde meer buiten dan binnen. 65% van de ouders speelde vaker buiten. Slechts 10% van de kinderen speelt vaker buiten dan binnen! Dit is een significant verschil. 53% van de kinderen geeft aan vaker binnen te spelen.

In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!

Wel geeft één op de drie kinderen aan minder vaak buiten te spelen dan hij/zij zou willen (28%). De belangrijkste barrières om buiten te spelen zijn voor kinderen ‘saaiheid van de speelplekken’en ‘liever binnen willen blijven om te spelen’. Bij binnen spelen zijn TV kijken en gamen favoriet bij kinderen. Buiten zijn dat fietsen en klimmen en klauteren. Een op de zeven kinderen geeft aan te druk te zijn met school en hobby’s om buiten te spelen.

Download de resultaten uit het onderzoek:
Onderzoek Buitenspelen 2018
Onderzoek Buitenspelen 2013


In Vlaanderen

De laatste Vlaamse resultaten over buiten spelen dateren van 2008. Deze werden destijds vergeleken met de cijfers uit 1983.  Toen was de conclusie in 2008 – op 25 jaar tijd – een halvering van het buitenspelen in het publieke domein. Om de vergelijking te maken werd destijds een ‘speelindex’ ontwikkeld. Deze speelindex vergelijkt het aantal geobserveerde spelende kinderen in een wijk met het aantal kinderen dat er woont. De index werd zowel voor 1983 als voor 2008 berekend voor een aantal buurten die ruimtelijk vergelijkbaar zijn. Naar de evolutie rond buiten spelen de afgelopen 10 is het gissen. Tijd voor een nieuw onderzoek?

Download de resultaten uit het onderzoek:
Onderzoek Buitenspelen 2008 (uitgebreid / samenvatting)


2 STUDIEDAGEN IN MEI

  • Op 9 mei organiseren Ik & Buiten en TO BE Kinderopvang samen het Congrestival Avontuurlijk Buitenspelen in Utrecht! Dit wordt een avontuurlijke dag voor het opdoen van inspiratie, kennis en nieuwe ervaringen! Meer lezen… 
  • Op 17 mei organiseert de Stad Antwerpen een inspiratiedag ‘Ruimte in beweging’: naar meer ruimte voor kinderen en beweging in de stad. Hoe richt je de ruimte in de stad in zodat ze burgers verleidt om meer te bewegen? Hoe maak je er een prettige verblijfsruimte van voor jong en oud? Meer lezen…

nieuws

Richting geven aan het Natuur & Mens-label

Natuur & Mens heeft een duidelijke visie die ze vertaalt in een gedragen kwaliteitslabel dat uitgaat van de kracht van natuur, waakt over de kwaliteit van natuur en instaat voor een balans tussen plant, dier en mens. Het label moet in de toekomst garant staan voor de handhaving van verschillende principes en/of criteria gelinkt aan onze visie, onderbouwde aanpak, uitvoering en opvolging bij – in de eerste plaats – projecten van Natuur & Mens vzw.

Op 16 juni organiseert Natuur & Mens een denkdag waarop al onze experten invulling geven aan het Natuur & Mens-label. Ook externe experten en toonaangevende organisaties worden uitgenodigd. Het label moet in de toekomst garant staan voor de handhaving van verschillende principes, onderbouwde aanpak, uitvoering en opvolging bij projecten van Natuur & Mens vzw en externe partners. Wordt vervolgd!

nieuws

Hindernissen overbruggen bij “buiten spelen”

Naar aanleiding van de buitenspeeldag schreef Mira Van Olmen, expert voor Natuur & Mens, een stukje voor de campagne #buitenbaby’s van Kind & Gezin over hindernissen bij het buiten spelen.

Wat een gedoe! Hoe doe je dat?
Toegegeven! Het is een heel gedoe… Zonnecrème in de zomer en petjes die je overal terugvindt, behalve op het hoofdje van je peuter … In de winter dikke jassen, mutsen en handschoenen, … net op het moment dat je kind is ‘ingepakt’, moet die toch wel pipi doen!

Lees het volledige artikel.

nieuws

Andries Saerens, nieuwe expert voor Natuur & Mens

Andries Saerens is bio-ingenieur en volgt momenteel een opleiding Ecology and Spirituality aan Schumacher College, Engeland. Hij wil er alles aan doen om de relatie mens/natuur opnieuw uit te diepen, gebruik makend van zowel ratio, intuïtie als gevoel.

Zelf ook interesse om als expert voor Natuur & Mens vzw aan te sluiten?
Stel je dan kandidaat door het invullen van het formulier.

nieuws

Gezocht: Enthousiaste groep jonge gezinnen voor een voortuin-make-over

Samen met jullie wil Kind & Samenleving en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) nadenken over een speelse, groenere en kindvriendelijke voortuin. Ze zijn op zoek naar gezinnen in Stad Antwerpen, Regio Mechelen of Provincie Vlaams-Brabant, om hun voortuin te helpen ombouwen.

Stel je kandidaat tot en met 1 mei 2018!


WAAROM EEN VOORTUIN MAKE-OVER?

Te veel nutteloze voortuinen
Hoe zien de voortuintjes in jullie buurt eruit? Strak, saai, veel stenen, auto’s, doods,…?
Nochtans zouden voortuintjes heel fijne speelplekken kunnen zijn. Voor jongere kinderen is het ideaal om er te spelen met vriendjes, zo vlak bij huis en ouders die een oogje in het zeil kunnen houden.

Een typisch beeld van een recent verkavelde wijk in een Vlaamse dorpskern.
Ook Natuur & Mens streeft naar een geheel van voortuinen die de leefbaarheid van onze straat vergroten.

Samen een betere voortuin bouwen voor jonge kinderen
Zij willen samen met jullie nadenken over een speelse, groenere, avontuurlijke en kindvriendelijke voortuin. En ze gaan meteen ook samen met jullie aan de slag om te bouwen, te graven en te spelen met buren en vrienden.

Samen timmeren en graven
Ze komen bij jullie bewonersgroep langs om de voortuin aan te pakken samen met kinderen. Kinderen mogen mee timmeren, graven en planten. Mama’s en papa’s ook. En uiteraard moeten ze wel willen gaan voor een serieuze make over.


WAT BIEDEN ZIJ?

2 bewonersgroepen krijgen 3 gratis workshops
Tussen mei en augustus 2018 komen ze ter plaatse en bieden wij de winnende enthousiastelingen gratis 3 workshops aan. Ze bedenken samen met kinderen en ouders ideeën en gaan meteen aan de slag.

Inspiratie en begeleiding
Ze komen jullie inspireren, stellen mee (basis)materiaal ter beschikking om van start te gaan en helpen plannen maken en uitvoeren. En bovenal: ze vragen het aan kinderen zelf, zodat het een écht kindvriendelijke tuin wordt.

De ideale voortuin maken
De uiteindelijke bedoeling is om een model te maken van de ‘ideale’ kindvriendelijke voortuin. Voortuinen die met kinderen zijn bedacht en gemaakt. Daarmee willen ze andere bewoners, maar ook ruimtelijk planners ideeën meegeven om tot kindvriendelijkere voortuinen te komen.

Een startbudget van 800 euro
Er is voor de 2 projecten telkens een startersbudget van 800 euro voorzien voor de aankoop van materiaal (bijv. zand, paletten, plantgoed, stenen, boomstammen,…) of de bouw van constructies.

nieuws

‘Shinrin-Yoku. De kunst en wetenschap van het bosbaden.’

Het enige echte boek van Dr. Qing Li ‘Shinrin-Yoku. De kunst en wetenschap van het bosbaden’ ligt nu in de winkelrekken!

Op de afgelopen editie van de Frankfurter Buchmesse was er enorm veel belangstelling voor hét boek over een van de meest  besproken trends. Over welk boek gaat het? We hebben het over ‘Shinrin-Yoku. De kunst en wetenschap van het bosbaden’. Dit boek geschreven door de bekende Japanse dokter Qing Li laat zien hoe natuur ons gezond en gelukkig kan maken.

De Nederlandse term voor het Japanse woord Shinrin-Yoku is ‘bosbaden’? Het programma rond Shinrin-Yoku werd reeds in de jaren 80 van de vorige eeuw in Japan geïntroduceerd om het geluk en de gezondheid van de bevolking te verbeteren.  Door de medidatieve activiteit van het bosbaden dompelen we onze 5 zintuigen letterlijk onder in de natuur. Het gevolg is dat ons lichaam en onze geest na onze drukke dagelijkse beslommeringen even tot rust kunnen komen.

Het behoeft dus geen uitleg dat Shinrin-Yoku in Japan enorm populair is. Maar hier blijft het niet bij. Stilletjes aan is de kunst van het ‘bosbaden’ de hele wereld aan het veroveren. Wil je weten hoe je optimaal van de voordelen van deze vorm van natuurtherapie kan genieten dan is dit prachtig geïllustreerde boek een echte must-have.

Overtuigd? Deze week kregen we een berichtje in onze mailbox van de uitgeverij om te melden dat het eindelijk zover is. Het langverwachte boek ligt in de rekken. Rep je dus naar je dichtstbijzijnde ‘bookstore’ om als een van de eersten een exemplaar van dit iconisch boek te bemachtigen.

Auteur: Dr. Qing Li

Titel: Shinrin-Yoku. De kunst en wetenschap van het bosbaden

Uitgeverij: Lev.

Omvang: ca. 224 pag., geïllustreerd