nieuws

Wat natuur is; laten we het daarover eens zijn

Een gesprek tussen Yuval Harari en Slavoj Zizek. Niet direct mijn persoonlijke mening of deze van Natuur & Mens, maar wel een interessante.

De benaderingen van Yuval en Slavoj zijn zeer gelijklopend. Hun relaas is leuk en hypothetisch tegelijk. Slavoj maakt grappige verwijzingen naar verleden en toekomst en probeert met tal van voorbeelden een zekere samenhang te schetsen. Yuval is zijn visionaire zelve waarbij je zoals steeds af en toe een zweem van cognitieve dissonantie ontwaart. Nu, dat beiden heren zichzelf een aantal keren tegenspreken, dat mag de pret niet bederven. Hun relaas en gedachtegang zijn op zijn zachtst gezegd aanstekelijk te noemen. Heel opvallend is hun visie op natuur. Voor zowel Slavoj als Yuval is natuur zowel de mens inclusief als elk mogelijk denkbaar proces dat zich eender waar in het universum kan voltrekken inclusief. Voor sommigen onder ons is dat misschien een brug te ver; het lijkt een tamelijk ongenuanceerde benadering. Bedenk wel dat deze aanname nog niet zo gek is. Dit mits je bereid bent natuur te bekijken door Yuval’s of Slavoj’s bril uiteraard. Een mooie filosofische denkoefening lijkt ons. We hoeven het trouwens niet eens te zijn, ook dat is natuurlijke diversiteit. Bij Natuur & Mens spreken we bijvoorbeeld over ongezonde en gezonde natuur.

Bekijk het filmpje en laat je meevoeren in de redenering die men hier naar voor schuift. Evalueer of wat je hoort je beroert. Lijkt dit zinnig, kan het filmpje je inspireren, verrijkt het je persoonlijke visie? Misschien wel? Net daarom is dit een must-see voor iedereen die respectvol met natuur – alleszins wat hij of zij verstaat onder natuur – omgaat.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: