workshop: therapeutische plekken, therapeutische tuinen

workshop therapeutische plekken: therapeutische tuin, therapeutische tuinen

Omschrijving

We spitsen ons in de workshop therapeutische plekken toe op de therapeutische tuin of op therapeutische natuur. Bijkomend hebben we het over een helende omgeving algemeen en een optimale helende omgeving in het bijzonder. Wanneer een helende omgeving geheel of gedeeltelijk therapeutisch is spreken we daarbij over een therapeutisch landschap. Zeker indien de mens, de natuur rondom de mens en de processen die plaatsvinden in de omgeving perfect op elkaar zijn afgestemd.

Belangrijke bullets voor therapeutische plekken zoals een therapeutische tuin, een therapeutisch landschap of therapeutische natuur zijn: de toegankelijkheid van de plek, de manier waarop de plek beleefd wordt en het al dan niet aanwezig zijn van interessante complexe natuurlijke systemen waarmee mensen contact kunnen maken. Dit zijn voorwaarden opdat een omgeving bijdraagt tot een genezingsproces of een betere gezondheid stimuleert. Om zo’n plek te creëren is het noodzakelijk om een antwoord te bieden op enkele cruciale vragen. Hoe maken we een therapeutische plek toegankelijk en gebruiksklaar? Hoe zorgen we ervoor dat de plek veilig , zelfs geborgen aanvoelt? Op welke manier kan contact maken met de natuur worden gewaarborgd en vereenvoudigd? 

Aan de hand van expliciete voorbeelden, tekeningen of fotomateriaal schetsen we heel concreet verschillende invalshoeken en stellen we criteria voorop die ons helpen bij een therapeutische inrichting. Actuele inzichten en benaderingen uit evidence based praktijk en theorie vormen daarbij de basis. Buiten de externe factoren (de omgeving) zoomen we in op de mens zelf. Meer bepaald op de evolutionaire principes die aan de basis liggen van de therapeutische werking. Zo ontdekken we hoe we een therapeutische plek vorm kunnen geven zonder het centraal stellen van de mens daarbij uit het oog te verliezen. Bijzondere groepen hebben immers nood aan bijzondere aanpassingen; hun genezingsproces vereist een therapeutische plek op maat. 

workshop: therapeutische plekken, therapeutische tuinen

  • workshop
  • doelpubliek: volwassenen (met of zonder specifieke kennis)
  • duur: 2u
  • Natuur & Mens 
  • kostprijs: neem contact op via info@natuurenmens.be of bel 0495 77 33 94

Natuur & Mens: workshop therapeutische plekken, therapeutische tuinen. Therapeutische plekken, therapeutische tuinen is niet van: Natuurpunt, Onze Natuur, Bos+, Velt, INBO, ANB (Agentschap Natuur en Bos), Tuin+, Fris in het Landschap, Landschap vzw, Kubieke Ruimte, netwerk Natuur & Gezondheid

algemeen overzicht workshops

workshop-therapeutische-plekken-therapeutische-tuinen