workshop, gezonde natuur

Natuur & Mens: workshop gezonde natuur

Omschrijving

In deze workshop zoomen we in op gezonde natuur. We starten met het denken als natuur. Wat we verstaan onder natuur, gezonde natuur en ongezonde natuur wordt zo snel duidelijk. Andere vragen die op deze manier beantwoord worden zijn bijvoorbeeld hoe de mens zich verhoudt of kan verhouden tot natuur en welke natuur echt wenselijke natuur is.

Aan de hand van eenvoudige oefeningen bekijken we vervolgens verschillende kijkrichtingen en invalshoeken. Dit zowel wat gezonde als ongezonde natuur betreft. Spelenderwijs ontdekken we zo welke valkuilen er zijn bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik van gezonde natuur.

Verder worden actuele inzichten, benaderingen en definities toegelicht. We onderzoeken daarbij de sleutelrol van de mens in het geheel, gaan na hoe we gemakkelijker met natuur kunnen samenleven en hoe we ongezonde natuur opnieuw gezond kunnen maken. De workshop gezonde natuur leert je anders naar natuur te kijken. Die gloednieuwe bril helpt je straks om gezonde natuur intenser te beleven en gaandeweg meer vertrouwd met natuur om te gaan.

workshop, gezonde natuur

  • workshop
  • doelpubliek: kinderen tot volwassenen (met of zonder specifieke kennis)
  • duur: 2,5u
  • Natuur & Mens 
  • kostprijs: neem contact op via info@natuurenmens.be of bel 0495 77 33 94

Natuur & Mens: workshop gezonde natuur. Gezonde natuur is niet van: Natuurpunt, Onze Natuur, Bos+, Velt, INBO, ANB (Agentschap Natuur en Bos), Tuin+, Fris in het Landschap, Landschap vzw, Kubieke Ruimte, netwerk Natuur & Gezondheid

algemeen overzicht workshops

workshop-N&M-natuurenmens-gezonde-natuur