healing environment – therapeutische tuinen

lezing healing environment – therapeutische tuin, therapeutische tuinen

Omschrijving

Een therapeutische tuin en een healing environment is een therapeutische plek. Een plek die het psychisch, fysiek en sociaal welzijn van de gebruiker bevordert. Bij instellingen zijn deze gebruikers zowel de patiënten, de bezoekers als het personeel. Het grote verschil tussen een healing environment en een therapeutische tuin, is voornamelijk dat de helende omgeving voordelen biedt voor de mens in het algemeen en een therapeutische plek voordelen biedt voor een specifieke doelgroep in het bijzonder. Bijzondere groepen hebben immers nood aan bijzondere aanpassingen; hun genezingsproces vereist een inrichting op maat. Denk maar aan mensen met dementie; zij hebben speciale behoeften waardoor de ene tuin al meer therapeutisch zal zijn dan de andere? Maar wat zijn de kenmerken van een therapeutische tuin en een healing environment? Waaraan moeten deze beantwoorden? Zijn er universele principes die op iedereen van toepassing zijn? Zijn er voor bepaalde doelgroepen zoals voor mensen met dementie, slechtzienden, mensen met autisme, angststoornissen etc zaken waarmee we specifiek rekening moeten houden? Hoe zit het met tuinen en groenomgevingen rondom ziekenhuizen en instellingen?

Om een plek te creëren, die bijdraagt tot het genezingsproces en een betere gezondheid, is het noodzakelijk om een antwoord te bieden op enkele cruciale vragen zoals daar zijn: Hoe maken we een therapeutische plek toegankelijk en gebruiksklaar? Hoe zorgen we ervoor dat de plek veilig , zelfs geborgen aanvoelt? Op welke manier kan contact maken met de natuur worden gewaarborgd en vereenvoudigd? Hoe creëren we een ruimte die fysiek veilig is in de zin van het juiste materialen gebruik, vermijden van giftige planten en planten die allergische reacties veroorzaken? En ga zo maar door.

Aan de hand van expliciete voorbeelden, tekeningen of fotomateriaal schetsen we heel concreet verschillende invalshoeken en stellen we criteria voorop die ons helpen bij een therapeutische inrichting van een groene omgeving. Actuele inzichten en benaderingen uit evidence based praktijk en theorie vormen daarbij de basis. Buiten de externe factoren (de omgeving) zoomen we in op de mens zelf. Meer bepaald op de evolutionaire principes die aan de basis liggen van de therapeutische werking. Zo ontdekken we hoe we een therapeutische plek vorm kunnen geven zonder het centraal stellen van de mens daarbij uit het oog te verliezen.

healing environment – therapeutische tuinen

  • lezing
  • doelpubliek: volwassenen (met of zonder specifieke kennis)
  • duur: 60 tot 90 min.
  • Natuur & Mens i.s.m Sara Adriaensen en Pepijn Verheyen 
  • kostprijs: neem contact op via info@natuurenmens.be of bel 0495 77 33 94

Natuur & Mens: healing environment – therapeutische tuinen en therapeutische tuine. Lezing healing environment – therapeutische tuinen en tuin is niet van: Natuurpunt, Onze Natuur, Bos+, Velt, INBO, ANB (Agentschap Natuur en Bos), Tuin+, Fris in het Landschap, Landschap vzw, Kubieke Ruimte, netwerk Natuur & Gezondheid

algemeen overzicht lezingen

lezing-N&M-therapeutische-plekken-therapeutische-tuinen-tuin