STEL DAT DE MENS DENKT ALS NATUUR? HOE ZOU ONZE STAD ER DAN UITZIEN?

Dat het huidige stadsmodel niet ideaal is blijkt de dag van vandaag een te zwakke stelling. Het is ronduit slecht! De stad is geen goede plek om te wonen. We voelen ons er minder gelukkig, angstig en ontredderd. In de stad worden mensen gemiddeld sneller ziek; krijgen ze vaker kanker, astma, een depressie,… Dit werd aangetoond in diverse onderzoeken. Zelfs de meest vernieuwende, aangepaste, steden falen als model. Alle pogingen ten spijt slagen we er niet in een antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek.

De visie van de mens.
Door de eeuwen heen zochten verschillende mensen zoals Aristoteles, Fibonacci,…, Johan Gielis naar bestaansredenen aangaande vorm. Anderen concentreerden zich op esthetiek, integratie van groen, functie der elementen,… Vanuit het menselijk standpunt leken deze ontwikkelingen logisch en in veel gevallen werd er zelfs rekening gehouden met natuurinpliciete wetmatigheden. Dit omwille van natuurkundige wetten, energetische waarde of esthetische doelstellingen. Vele van deze inzichten werden geimplementeerd in ons huidig falend model.

De kracht van natuur.
Plaatsen we een bos, moeras,… naast het stadsmodel dan zien we binnen elke analyse dat de mensgerichte waarden die we bekomen in een natuurlijke omgeving deze van de kunstmatigge met verve overstijgen. We kunnen haast spreken van een plus (natuur) en een min (verstedelijkt weefsel).

Vanuit de ‘natuur’ als organisme staat de stad en wat ze vertegenwoordigt haaks op de filosofie van een dynamische gezonde leefomgeving met de mens als bewoner. In het huidige stadsmodel zal natuur steeds de aanval openen op onze constructie/stad. Wij noemen het verval. Natuur ziet het mogelijk als herstel. Natuur gedraagt zich als een organisme gebruik makend van de (wissel)werking van alle kleine onderdelen/processen.

  • Bestaat de mogelijkheid onze doelen zo bij te stellen dat natuur niet langer als agressor moet optreden?
  • Zijn we bereid ons model aan te passen aan onze eigen primaire noden die in elk geval meer overeenstemmen met het ‘natuur’model als met het huidige ‘stads’model?
  • Welke analyse kunnen we maken wanneer we de ‘natuurlijke’ logica volgen?

Natuur reageert logisch als individueel onderdeel en als geheel. Daarom is het meer dan de moeite waard en volgens ons zelfs noodzakelijk dat de mens even de moeite doet zich los te koppelen van alle tegennatuurlijke rationele conditionering om zich dan te verplaatsen in natuur teneinde oplossingen te zoeken en hopelijk te vinden voor het te laat is.