Een gezondere TUIN door middel van een gebruiksvriendelijke tool

De gezondere TUIN-tool of kortweg gTt

De vaststelling dat slechts weinig tuinen, zelfs van de hand van professionele ontwerpers, het Natuur & Mens natuurlabel kunnen halen noopt ons ertoe zo snel als mogelijk over te gaan tot actie. Landschapsverminking, bodemerosie, de afname van de biodiversiteit, de ongeremde verstedelijking, deze signalen kan en mag je niet negeren. Wachten is daarbij geen optie. Voor je het weet kampen we bovendien met collectieve herinneringsblindheid. Eigenlijk is dat jammer genoeg al zo. Niet alleen jammer voor onze natuur, maar ook voor jou en onze maatschappij.

Geef een gezondere natuur terug alle kansen

Kan het anders? Volgens ons wel, met de gezondere TUIN-tool wil Natuur & Mens inspelen op de vraag om, van bij de start van de inrichting van een tuin, zo natuur- en mensvriendelijk mogelijk in te richten. In plaats van met het vingertje te wijzen richten we ons daarbij op een oplossing. En dit is, je raadt het, de aanzet van de geboorte van onze tool. We hopen dat onze gezondere TUIN-tool straks het instrument kan zijn dat je gidst op weg naar een natuurtuin die automatisch goed blijkt voor het milieu en het klimaat, die bijdraagt aan een betere menselijke gezondheid en die ervoor zorgt dat ook je omgeving gezonder wordt.

Deze gratis tool is speciaal voor tuinliefhebbers, tuinontwerpers en tuinaannemers uitgewerkt. Wij bij Natuur & Mens zien het als een eerstelijns hulpmiddel om te komen tot gezondere natuur in de eigen omgeving.

Interesse? 4 mei omstreeks 19u00 (UITGESTELD WEGENS OMSTANDIGHEDEN) vertellen we je graag in ’t kort meer over de principes achter onze gezondere TUIN-tool. De locatie van deze lezing is de Plantentuin van Universiteit Gent. Toegang is gratis (met dank aan Floraliën en NATUUR maakt gezond). Voor meer info, klik hier.