Natuur op doktersvoorschrift? De impact van natuur op onze gezondheid

Natuur & Mens: natuur op doktersvoorschift, impact van natuur op onze gezondheid

Omschrijving

Dat onze omgeving een zeer grote invloed uitoefent op ons doen en laten, alsook op onze gezondheid staat buiten kijf. Meer natuur in een omgeving wordt in dat opzicht gezien als een belangrijk pluspunt, iets dat bijdraagt aan een betere gezondheid. Wie heeft er bijvoorbeeld nog niet gehoord van de positieve effecten van bosbaden, van het begrip vitamine G waarbij de G staat voor groen of van de uitspraak ‘Natuur op doktersvoorschrift’?

We zijn op een kantelpunt gekomen in de geschiedenis. Voor het eerst zullen er meer mensen in een stedelijke omgeving wonen dan op het platteland. Wat is het gevolg voor onze gezondheid? Hebben we als mens natuur nodig? Het antwoord is ja! Net nu natuur verdwijnt, bevestigt wetenschappelijk onderzoek dat wat we al lang aanvoelen: groen is goed voor onze gezondheid.

Wist je dat er een bodembacterie bestaat die een gelijkaardige werking heeft als serotonine en dat een wandeling door het bos stress laat afnemen en ons immuunsysteem een boost geeft? Wist je dat buitenspelen onontbeerlijk is voor onze kleinsten en mensen zich minder eenzaam voelen in een natuurlijke omgeving? Wist je dat schizofrenie meer voorkomt in de stad en patiënten met zicht op groen sneller genezen en minder pijn voelen? Wist je dat een groene leefomgeving gelinkt is aan minder angst, depressie, obesitas, agressie en een betere concentratie? En ga zo maar door!

In deze lezing zoomen we in op de voordelen die natuur kan opleveren voor onze gezondheid. Dit zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak. Daarnaast gaan we op zoek naar de mechanismen en de principes die verantwoordelijk zijn voor het feit dat natuur zo’n positieve impact kan hebben op ons welzijn. We bespreken naast de voordelen ook voor welke valkuilen we op onze hoede moeten zijn. Is een boswandeling bijvoorbeeld voor eenieder positief en levert een zicht op elk type natuur ons voordelen op? Waarom wel, waarom niet, wanneer wel, wanneer niet en hoe? Tot slot stellen we ons de vraag of we natuur kunnen zien als een gratis medicijn zonder bijwerkingen? Is natuur een curatief middel of moeten we het eerder zien als iets dat preventief inzetbaar is? Wat zijn de indicaties en zijn er ook contra indicaties?

Aan de hand van expliciete voorbeelden, tekeningen of fotomateriaal schetsen we heel concreet verschillende invalshoeken en wegen we voor- en nadelen af. Actuele wetenschappelijke inzichten, theorieën, benaderingen en hypotheses worden daarbij toegelicht en indien nodig in vraag gesteld.

Natuur op doktersvoorschrift? De impact van natuur op onze gezondheid

  • lezing
  • doelpubliek: volwassenen (met of zonder specifieke kennis)
  • duur: 60 tot 90 min.
  • Natuur & Mens i.s.m. omgevingspsychologe Sara Adriaensen en landschapsarchitect Pepijn Verheyen
  • kostprijs: neem contact op via info@natuurenmens.be of bel 0495 77 33 94

Natuur & Mens: natuur op doktersvoorschrift, impact van natuur op onze gezondheid. natuur op doktersvoorschrift, impact van natuur op onze gezondheid is niet van: Natuurpunt, Onze Natuur, Bos+, Velt, INBO, ANB (Agentschap Natuur en Bos), Tuin+, Fris in het Landschap, Landschap vzw, Kubieke Ruimte, netwerk Natuur & Gezondheid

algemeen overzicht lezingen

lezing-N&M-impact-van-natuur-op-onze-gezondheid