Natuur als medicijn of natuur als vitamientje?

Natuur als vitamientje – vitamine G – natuur als medicijn –

natuur op doktersvoorschrift – nature contact training – nature contact disorder

Vroeger waren acute infectieziekten de grootste oorzaak van sterfte onder de mensheid. Tegenwoordig zijn het niet meer deze acute infecties die ons meestal de das omdoen. Nee, op fysiek vlak zijn vooral chronische aandoeningen zoals diabetes, kanker, obesitas en hart- en vaataandoeningen de grote boosdoeners. Zij zorgen, zeker in een westerse welvarende maatschappij, in grote aantallen voor een vroegtijdige dood of een vermindering van de levenskwaliteit gedurende vele jaren.

Deze chronische aandoeningen hebben naast ouderdom veelal te maken met onze levensstijl. Dit zien we aan het feit dat chronische aandoeningen zoals diabetes veel vaker voorkomen in rijke westerse landen. Onze huidige westerse technologische, snelle verstedelijkte manier van leven komt nu eenmaal niet meer overeen met deze waarvoor ons lichaam duizenden jaren lang gemaakt was. Deze discrepantie eist zijn tol.

Veranderingen doorvoeren in onze levensstijl kan de uitbraak van deze chronische aandoeningen aanzienlijk verminderen. Ik heb het dan over veranderingen die ervoor zorgen dat onze levensstijl terug meer is afgestemd op datgene waaraan ons lichaam en onze geest nog altijd het best is aangepast. Het gaat dan bijvoorbeeld over meer bewegen, gezonder eten, minder stress, meer sociaal contact, voldoende slaap, een positievere ingesteldheid en meer contact met een gezonde natuurlijke leefomgeving. Dit klinkt misschien soft, maar onderzoek komt hiervoor met harde bewijzen. Dat lees je bijvoorbeeld in het boek Je levensstijl als medicijn van Reginald Deschepper. 

Vandaar dat men weleens spreekt van levensstijl geneeskunde of van levensstijl als medicijn. Wat heeft dit met natuur te maken? Kan natuur onze levensstijl op een gunstige manier veranderen? En kan ik het woord levensstijl vervangen door natuur om te komen tot de zin Natuur als medicijn in plaats van de zin Levensstijl als medicijn? Het antwoord op die vraag ontdek je in mijn volgende boek. 

Wat ik wel al kan verklappen is dat regelmatig contact met natuur sociaal contact zal verhogen, zal aanzetten tot beweging, stress zal verminderen en je slaap en gemoed zal verbeteren. Met andere woorden het ziet ernaar uit dat contact met natuur de potentie heeft om je levensstijl te veranderen. Dit in de meest gunstige zin van het woord waardoor je langer gezond kan blijven. Niet gek dus dat men naast levensstijl als medicijn tegenwoordig soms spreekt van natuur als medicijn. Misschien kunnen we het woordje levensstijl dan toch vervangen door natuur om te komen tot de zin Natuur als medicijn?

Natuur als vitamientje – vitamine G – natuur als medicijn

En nu nog iets over natuur als vitamientje, want zowel je levensstijl aanpassen en deze gezonder maken als meer groen integreren in je leven werkt in de eerste plaats preventief. Dit omdat beide ons mentaal en fysiek weerbaarder maken. Zo wordt mogelijk voorkomen het we bepaalde ziekten, waaronder chronische aandoeningen, krijgen. Men spreekt in deze context weleens van vitamine G, waarbij de letter G staat voor groen. Kortom, natuur zal in een bepaald opzicht, naar analogie met een vitamientje, onze fysieke en psychische “immuniteit” verbeteren. Daardoor krijgen tal van aandoeningen minder kans om zich te ontwikkelen.

Toch kan, zowel je levensstijl veranderen als het contact met natuur verhogen, niet alleen functioneren als een vitamientje dat ons weerbaarder maakt of als een preventief middel dat voorkomt dat we ziek worden. Nee, ze kunnen evenzeer een steentje bijdragen als bijkomend curatief middel wanneer je reeds het slachtoffer bent geworden van bepaalde aandoeningen. 

Om een lang verhaal kort te maken; het ziet ernaar uit dat natuur zowel een soort van vitamientje als een soort van aanvullend ‘medicijn’ is. Het eerste verwijst eerder naar het feit dat natuur kan helpen om ziekte te voorkomen, het tweede naar het feit dat natuur bij de aanwezigheid van ziekte ons kan helpen om sneller te genezen. 

Onthoud wel dat wanneer je natuur beschouwt als een soort van medicijn of als iets curatief, je het altijd moet zien als een aanvullend middel en niet als een middel an sich. Dat zou gevaarlijk zijn. Als je lijdt aan een lichamelijke ziekte of als je er psychisch echt onderdoor zit, zoek dan altijd professionele hulp. Het inzetten van enkel en alleen natuur zal in dergelijke gevallen onvoldoende en ontoereikend zijn. 

Natuur als curatief medicijn of als preventief vitamientje; welke van de twee is het nu? Wel, persoonlijk vind ik de preventieve factor van natuur nog altijd de belangrijkste. Voorkomen is immers beter dan genezen. Vandaar dat men tegenwoordig ook zo sterk inzet op preventieve gezondheidszorg. En het is daarvan dat iets zoals Nature Contact Training best deel zou uitmaken.

*Je levensstijl als medicijn. Reginald Deschepper. Lannoo 2019