Kris Van Nieuwenhove

Expert voor Natuur & Mens – Bioloog – Programmacoördinator Kleine Nete Provincie Antwerpen

Kris bracht als kind en tiener uren buiten door. Het verwonderde dan ook niemand dat hij besloot om bioloog te worden. Na omzwervingen als aquacultuurarbeider in Griekenland, leraar wetenschappen in het secundair onderwijs en onderzoeker schelpdierteelt kwam hij in 2011 terecht als beleidsmedewerker bij de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Bij de SALV schreef Kris adviezen over nieuwe regelgeving die zich situeert op het raakvlak van landbouw met natuur, milieu, ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden. De bioloog vervelde in deze periode tot bioloog-landbouwexpert. Op die manier kwam Kris ook in aanraking met landbouw die dicht bij de mensen staat: verschillende vormen van stadslandbouw, volkstuinen, hoeveverkoop, maar ook recreatie op het platteland.

Sinds 2017 werkt Kris bij de Provincie Antwerpen als gebiedscoördinator voor de Kleine Nete. In deze rol brengt hij belanghebbenden (gemeenten, middenveldorganisaties, diensten van de Vlaamse en provinciale overheid, …) samen om oplossingen te zoeken voor ruimtelijke, recreatieve, stedenbouwkundige, landbouwkundige, erfgoed- en natuurgerelateerde vraagstukken.

Vrije tijd: speelpleinwerk

Na een carrière bij de scouts ging Kris zijn vrije tijd volledig naar het speelpleinwerk bij speelplein Kwik Kwak vzw en bij de speelpleinkoepel Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS).

Als instructeur en als speelpleinondersteuner liet Kris speelpleinen, en niet in het minst zijn eigen werking, nadenken over de invulling van hun speelruimte. Als buitenspeelkind weet Kris hoe belangrijk het is dat speelpleinen buitenruimte ter beschikking stellen van de kinderen. Op speelplein Kwik Kwak resulteerde dit onder meer in de inrichting van een ongebruikt stukje onder de bomen met enkele speeltuigen, een speelberg en wilgenhutten (die helaas geen lang leven beschoren waren).

Multi-tuin

Ook Kris zijn eigen tuin moet speelkansen bieden voor zijn twee dochters: vanaf het terras zijn er achtereenvolgens een grasveld, een unieke speeltuig/moestuincombinatie, een stukje met hoog gras en een bosachtig gedeelte waar ook de kippen wonen.