Katrijn Gijsel

Expert voor Natuur & Mens – Bio-ingenieur – vergroener van (school)speelplaatsen

De passie voor natuur én buiten spelen loopt als een rode draad door het leven van Katrijn.

Ze startte haar professionele loopbaan als bio-ir land- en bosbeheer bij de vzw BOS+, met projecten als ‘Draagvlakopbouw voor stadsbos Gent’ en ‘Begeleiding van gemeenten voor lokalisatie en realisatie van speelbossen’. Daarna maakte ze de switch naar de jeugdsector, waar ze stafmedewerker groene ruimte werd bij Steunpunt Jeugd (nu de Ambrassade). Daar ijverde ze samen met de Vlaamse Jeugdraad en het jeugdwerk voor een jeugdvriendelijke benadering en regelgeving voor speelbossen, zonevreemde jeugdverblijven, kampvuren enzovoort. Katrijn startte samen met de Provincie Limburg, Kind & Samenleving e.a. het project ‘Groen speelweefsel‘ en zat mee aan het roer bij Goe Gespeeld!.

Vanuit die ervaring startte ze in 2014 het project ‘Pimp je speelplaats‘ op. Hier schreef ze samen met een multidisciplinaire werkgroep een ‘Toekomstvisie voor schoolspeelplaatsen‘. De oproep naar scholen en ouderraden kreeg een enorme weerklank, maar liefst 517 projectvoorstellen voor vergroening van speelplaatsen werden ingediend. Intussen wordt het project verder gezet door de Vlaamse overheid en GoodPlanet.

Katrijn werkt ook mee binnen het project ‘Klimaatgezonde schoolspeelplaatsen’ van de Provincie Oost-Vlaanderen, en maakt samen met schoolklassen of ouderwerkgroepen wilgenbouwsels en meer (www.cultuurkuur.be).

Katrijn heeft drie kinderen in de lagere school, is actief in de ouderraad en – wat had je gedacht – ook hier één van de trekkers voor een meer uitdagende en natuurrijke speelplaats op Leefschool Groene Poortje Kaster.