Hugo Vanderstadt

Expert voor Natuur & Mens – Architect-Stedenbouwkundig ontwerper

Hugo is architect en stedenbouwkundige en werkte in Bureau Planning te Brugge tezamen met prof. Jan Tanghe aan diverse stedenbouwkundige projecten en verkeersplanning voor de steden Brussel, Gent en Brugge.

Hij schreef samen met Jan Tanghe en Sieg Vlaminck het boek ” Wonen of Wijken? ” en in opdracht van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening schreef hij het boek: “Het Woonerf in een Globale Stedenbouwkundige Visie”. Hij schreef diverse stedenbouwkundige artikels voor de Koning-Boudewijnstichting in samenwerking met de” KVIV” in het kader van studiedagen.

Hij gaf les in het Sint Lucas Instituut in Brussel omdat hij het noodzakelijk achtte dat de architecten in hun opleiding leerden ontwerpen met stedenbouwkundige principes. Hij leidde Gemeentelijke Structuurplanning met brede inspraak in de Gemeente Londerzeel onder auspiciën van de “Koning Boudewijnstichting ” en werkte tezamen met een inspraakbureau aan de structuurplanning van de gemeente Kapelle -op- den-Bos.

Hugo is medeoprichter van het “Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen” (VIBE) en is medeauteur van diverse publicaties zoals: “Gezond Bouwen en Wonen” en “Een Gezonde Mens in een Gezond Huis”

Hij is oprichter van “ECOBOOKS”, dit is een adviesbureau en uitgeverij voor een duurzame ontwikkeling. Hiermee heeft hij de bedoeling om via studiewerk, consultaties en publicaties het gedachtegoed van een duurzame ontwikkeling uit te bouwen. Hij ondersteunt en stimuleert hiermee het scheppen van een netwerk van mensen, organisaties en bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben: het realiseren van een leefbare planeet..

Hij is oprichter van “Urban Renaisance Project VZW” waarmee hij alternatieve projecten rondom het nieuwe wonen wil uitwerken ter ondersteuning van bewonersgroepen. Vooral de ondersteuning van de bewoners in steden en dorpen zullen kunnen rekenen op zijn ervaring inzake inbreiding. Deze projecten willen vooral een ondersteunende architectuur tonen die rekening houdt met de wensen van de gezinnen met kinderen en die het contact met buur en natuur herstelt. Het komt er op aan om goede voorbeelden te realiseren die een woonmilieu visualiseren die kan concurreren met het suburbane wonen.

Zijn nieuwste publicaties zijn:

  • Duurzaam en Gezond Bouwen en Wonen
  • Handleiding in Kleinschalige Collectering van Afvalwater
  • Duurzame Stedenbouw
  • Hoe Minder Riolen Hoe Beter
  • Duurzame Economie en Tewerkstelling.
  • Het Autonome Huis
  • Het Nieuwe Wonen, een hefboom voor een warme samenleving.