Christophe Cobbaert – Tuinen Cobbaert

Commercieel lid Natuur & Mens – Tuinaannemer en Tuinontwerper

Christoph is sinds 13 jaar actief in het ontwerpen en aanleggen van tuinen.
Vanuit de éénmanszaak groeide de vennootschap Tuinen Cobbaert, een kmo met 9 enthousiaste vakmensen, elk met hun specialiteit (tuin, steen en hout).
Valerie, zijn vrouw is medezaakvoerder. Zij verzorgt de HR en het secretariaat.
Christoph focust zich tegenwoordig vooral op het persoonlijk contact met zijn opdrachtgevers, iets wat hij heel belangrijk vindt. Dit over het ganse proces van ontwerp, aanleg en nazorg van de tuin. Daarnaast zijn de ontwerpen van zijn hand. Vanaf januari worden deze gemaakt onder de vlag van zijn nieuwe ontwerpbureau The Holy Oak. Van hieruit worden ook consultancy-opdrachten uitgevoerd naar architecten en openbare besturen.

Sacred is your garden

De filosofie in zijn ontwerpen is dat de ruimte rond de woning wordt teruggeven aan de natuur. Denk hierbij vooral aan het gebruik van streekeigen beplanting. Nadenken over de juiste bodembedekker kan het gebruik van herbiciden onnodig maken. Halfverhardingen en daktuinen spelen een rol in de ontlasting van het rioleringsstelsel. Groen zorgt voor aantrekkelijke leef-en werkomgevingen wat het algemene welzijn ten goede komt. Als er niet veel plaats is kunnen bloembakken of gevelgroen mooie resultaten bieden. De ingrepen hoeven niet altijd groot te zijn.
Ook wordt creatief omgegaan met de bestaande grond. Vaak wordt die hergebruikt na bodemanalyse of wordt verwerkt in taluds of reliëfs. Dat scheelt in het totale kostenplaatje van aanleg en de ecologische voetafdruk tijdens de werken. Leuk is dat het eindresultaat zo snel speelser wordt. Voor deze tuinen moet er geen zwaar onderhoudsprogramma worden voorzien. De natuur gaat zijn gang en u geniet.

Ruime blik op de omgeving

De tuin wordt gevormd naar de wensen van de opdrachtgever. Maar Christoph vindt het belangrijk dat die tuin goed aansluit in de ruimere omgeving. Hier probeert hij een evenwichtig voorstel uit te werken. Een tuin mag geen eiland worden. Hij voorziet graag verborgen plekjes, oasen van rust temidden van ons gehaaste leven. Maar evengoed ontwerpt hij een geweldige voortuin die een ontmoetingsplaats met buren kan zijn. Misschien moeten we af van de reflex om alles achter de achtergevel te verstoppen.

Natural Playground

Als vader van 4 jonge kids kan hij zich goed verplaatsen in hun leefwereld. Kinderen worden uitgenodigd om buiten te spelen en in bomen te klimmen. Iets wat meer dan ooit nodig is in onze digitale wereld. De fantasie prikkelen met speelse elementen kan makkelijk met balken of laverende schelpenpaden. Denk ook aan wilgentunnels en boomhutten.