gezonde natuur

Natuur & Mens: lezing gezonde natuur

Omschrijving

Voor we over gezonde natuur gaan spreken definiëren we eerst natuur als dusdanig. Wat verstaan we onder natuur? Hoe verhoudt natuur zich tot de mens en waarom? Welke natuur is wenselijke natuur, en denken we daar allemaal zo over?

Vervolgens zoomen we in op gezonde natuur en het belang hiervan. Wat is de betekenis van gezonde natuur? Welke meerwaarde heeft gezonde natuur? Is er ook ongezonde natuur en hoe herkennen we deze? Wat zijn de valkuilen bij gezonde natuur en van ongezonde natuur?

Aan de hand van expliciete voorbeelden, tekeningen of fotomateriaal schetsen we heel concreet verschillende kijkrichtingen. Actuele inzichten, benaderingen en definities worden toegelicht. Verder bespreken we de sleutelrol van de mens in het geheel, gaan we na hoe we eenduidig met natuur kunnen samenleven, hoe we ongezonde natuur opnieuw gezond kunnen maken en overlopen we verschillende invalshoeken om te komen tot gezonde natuur.

gezonde natuur

  • lezing
  • doelpubliek: kinderen tot volwassenen (met of zonder specifieke kennis)
  • duur: 2u
  • Natuur & Mens
  • kostprijs: neem contact op via info@natuurenmens.be of bel 0495 77 33 94

Natuur & Mens: lezing gezonde natuur. Lezing gezonde natuur is niet van: Natuurpunt, Onze Natuur, Bos+, Velt, INBO, ANB (Agentschap Natuur en Bos), Tuin+, Fris in het Landschap, Landschap vzw, Kubieke Ruimte, netwerk Natuur & Gezondheid

algemeen overzicht lezingen

lezing-natuur-en-mens-gezonde-natuur