congres publieke ruimte 30.03.2017

De impact van een (publieke)ruimte op ons functioneren

OF de therapeutische kracht van een (groene)omgeving. Wetenschappelijke inzichten over de impact van een omgeving op ons welzijn, concrete ontwerptips / richtlijnen voor zorgomgevingen en (openbare)ruimtes.

Door Sara Adriaensen (Natuur & Mens) en Pepijn Verheyen (UZGent)

De ‘juiste’ omgeving heeft een onschatbare waarde en is zeer belangrijk voor ons welzijn. Hoe meer studies des te groter het besef van de enorme impact die een (publieke)ruimte op ons fysiek, psychisch en sociaal functioneren heeft. Zeker de kracht van een groene ruimte of natuur blijkt bijzonder. Hoe verder de verstedelijking zich doorzet hoe belangrijker opgedane kennis uit de omgevingspsychologie wordt net zoals nieuwe of toepasbare ontwerptechnieken die rekening houden met het welzijn van de mens. Een omgeving heeft structuren en communiceert met ons net zoals taal. Een omgeving beïnvloedt ons denken, voelen en doen. Studies laten zien dat een omgeving niet alleen onze hersenen anders laat reageren, een omgeving heeft de potentie de structuur van onze hersenen te veranderen! Hoe we onze omgeving inrichten is met andere woorden van uitermate belang voor ons welzijn, denken en doen.

Een ontwerper zal in de toekomst niet alleen meer rekening moeten houden met de uiterlijke vorm van zijn of haar concept. Het is cruciaal ook de impact van het concept in te kunnen schatten op het welzijn en het functioneren van de gebruikers . De dag van vandaag zien we dat begrippen als ‘healing environment’ en ‘helend landschap’ aan populariteit winnen. Dit is een goed begin. Toch gebruiken vele mensen deze begrippen nog inhoudsloos en met gebrek aan kennis. Niet elke (groene) ruimte is even therapeutisch. In tegendeel, een verkeerd ingerichte (groene) ruimte zal nadelige effecten op ons hebben.

congres-publieke-ruimte-natuur-mens

Het Congres Publieke Ruimte bood een ideale kans beleidsmakers, ontwerpers en uitvoerders te informeren en warm te maken voor deze belangrijke thematiek. De sessie kende een groot succes daar we kennis, in het belang van het grote publiek, met overheid en ontwerpers konden delen. De doelgroep erkende de noodzaak en was verbaasd over de toegankelijkheid en evidentie van het thema. Als omgevingspsychologe wist Sara wist haar relaas met wetenschappelijk onderbouwde argumenten bij te treden. Dit zorgde uiteraard voor weel bijval. Beleidsmakers zien hierin kansen om wat reeds lang intuïtief wordt aangevoeld, dat natuur belangrijk is voor onze gezondheid, te kunnen onderbouwen. De doelstelling werd dus alvast bereikt. Bij deze alvast een stevige basis om het grotere publiek te overtuigen!  

congres-publieke-ruimte-pepijn-verheyen congres-publieke-ruimte-adriaensen-sara